yuan-loan

HOT NEWS DIGEST – สินเชื่อใหม่จีน เดือนเม.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์!!

  • ตัวเลขการให้สินเชื่อใหม่หรือ (New yuan loans) ของเดือนเมษายน ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์พอสมควร (555,600 ล้านหยวน Vs 800,000 ล้านหยวน)
  • เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 1.37 ล้านล้านหยวน ถือว่ามีการลดลงพอสมควรเลยทีเดียว
  • ณ ปัจจุบัน สินเชื่อที่ออกมาใหม่มีประสิทธิภาพน้อยลงกว่าในอดีตในการช่วยเศรษฐกิจของจีนเติบโต
  • นักลงทุนบางส่วนอาจมองว่าหากตัวเลขการปล่อยสินเชื่อที่ต่ำเป็นสัญญาณที่ไม่ดี แต่เรามองว่าการที่ยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศจีนในระยะยาว แต่อาจจะต้องแลกกับการที่อัตราการเติบโตในระยะสั้นลดลง

FINNOMENA รายงาน


China says monetary policy remains prudent despite a sharp drop in bank loans

Source : CNBC 14 May 2016

China’s central bank said it has not changed its “prudent” monetary policy stance despite a disappointing release of April data showing banks had cut back sharply on new loans.

Banks made 555.6 billion yuan ($85.21 billion) in net new yuan loans in April, much lower than expected and less than half the 1.37 trillion yuan seen in March, data showed on Friday.

อ่านต่อได้ที่ : China says monetary policy remains prudent despite a sharp drop in bank loans

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง