OPEC-Flag

HOT NEW DIGEST – ราคาน้ำมันตกต่ำทำพิษ…รายได้การส่งออกน้ำมันกลุ่ม OPEC ลดลงกว่า 45% ในปี 2559

  • รายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมันของประเทศกลุ่ม OPEC ในปี 2559 เพียง 518 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าต่ำสุดในรอบ 10 ปีเลยทีเดียว
  • ถึงแม้ปริมาณที่ส่งออกไปจะเพิ่มขึ้น 1.7% แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทดแทนราคาที่ตกต่ำลงได้
  • อย่างประเทศเวเนซูเอลาก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งก็มาจากราคาน้ำมัน คนต่างๆอดอยาก เกิดปัญหาเงินเฟ้อ กลับไปใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันแทนการใช้เงิน
  • แต่ที่พอให้ดีใจหน่อยก็ความต้องการน้ำมันของโลกเนี้ยแหละที่เพิ่มขึ้น 1.7% โดยคาดกันว่าถ้าความต้องการน้ำมันเพิ่มในระดับนี้ ตลาดน้ำมันน่าจะเข้าสู่สมดุลในไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า

FINNOMENA รายงาน


OPEC Says Its Oil Revenue Plunges $438 Billion to 10-Year Low

Source : Bloomberg 22 June 2016

OPEC said its oil revenue plunged by $438 billion to a 10-year low last year, as an increase in export volumes failed to compensate for the collapse in prices.

The Organization of Petroleum Exporting Countries earned $518.2 billion in 2015 from the sale of crude and refined fuels, the lowest figure since 2005, the group’s Vienna-based secretariat said in its Annual Statistical Bulletin. It boosted exports by 1.7 percent to 23.6 million barrels a day, maintaining its share of global markets, as Iraq increased output and Saudi Arabia pressed on with a policy to squeeze rivals.

อ่านต่อได้ที่ : OPEC Says Its Oil Revenue Plunges $438 Billion to 10-Year Low

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง