UK

HOT NEWS DIGEST – จะมีการลงประชามติรอบสองมั้ย?? หลังมีคนกว่าล้านคนลงชื่อคำร้องให้มีการลงประชามติอีกรอบ!!

  • ประชาชนกว่าล้านคนได้ลงชื่อคำร้องผ่านทางเว๊บไซต์ เพื่อขอให้มีการลงประชามติในเรื่อง Brexit อีกครั้งนึง หลังผลประชามติที่ผ่านมาให้ออกมาเป็น Brexit
  • โดยคำร้องอยากที่จะให้มีการลงประชามติอีกรอบ เมื่อผลออกมาไม่ว่าข้างใดก็ตามต่ำกว่า 60% และคนใช้สิทธิต่ำกว่า 75%
  • ซึ่งผลที่ออกมาในวันศุกร์ที่ผ่านคือ ออกจากยูโร 51.9% และ อยู่ 48.1% คนใช้สิทธิเพียง 72.2% เท่านั้น
  • โดยคนที่สนับสนุนคำร้องนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันก็กว่า 1.4 ล้านคนเข้าไปแล้ว

FINNOMENA รายงาน


Brexit petition calling for second EU referendum soars past 800,000 signatures

Source : mirror.co.uk 25 June 2016

The campaign calling on the Government to re-do the referendum and has received more than 800,000 signatures so far

A petition calling for a second EU referendum has attracted more than half a million signatures despite unprecedented demand crashing the website.

อ่านต่อได้ที่ : Brexit petition calling for second EU referendum soars past 800,000 signatures

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง