China-Stock-Market

HOT NEWS DIGEST – โอกาสที่หุ้นจีนเข้าคำนวนใน MSCI มีมากขึ้นหลังมีโครงการเชื่อมตลาดฮ่องกง-เซินเจิ้น

  • ทางการจีนได้อนุมัติให้มีการเชื่อมระหว่างตลาดหุ้นฮ่องกงและตลาดหุ้นเซินเจิ้น ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในปีนี้
  • ซึ่งโครงการเชื่อมทั้ง 2 ตลาดนี้จะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงหุ้นจีนได้มากขึ้น โดยมูลค่าตลาดหุ้นเซินเจิ้นมีมากกว่า 6.5 ล้านล้านเหรียญ
  • การเชื่อมตลาดหุ้นนี้หลายๆคนบอกว่าน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ MSCI จะนำหุ้นจีนเข้าไปคำนวนด้วย เพราะว่าการเชื่อมตลาดหุ้นนี้จะช่วยเปิดตลาดทุนของจีนสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ MSCI คำนึงถึง

FINNOMENA รายงาน


China Buoys MSCI Inclusion Odds With Hong Kong-Shenzhen Link

Source : Bloomberg 17 August 2016

China has boosted the chance of getting its domestic stocks included in MSCI Inc.’s main benchmarks after approving a program that will allow investors in Hong Kong to trade equities on the Shenzhen exchange.

By further opening its $6.5 trillion domestic share market to foreign traders, China is addressing limitations to mainland trading flagged by MSCI when it rejected the stocks for a third year in June. Global investors praised the regulator’s decision on Tuesday.

อ่านต่อได้ที่ : China Buoys MSCI Inclusion Odds With Hong Kong-Shenzhen Link

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง