Soros-warn-china

HOT NEWS DIGEST – โซรอสเตือนเศรษฐกิจจีนตอนนี้คล้ายกับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงก่อนเกิดวิกฤต 2007!!

  • โซรอสได้ให้ความเห็นว่าตัวเลขของสินเชื่อใหม่เดือนมีนาคมที่เติบโตสูงมาก อาจเป็นสัญญาณเตือนของวิกฤตการเงิน
  • ตัวเลขสินเชื่อใหม่เดือนที่ผ่านมาของจีนโตกว่า 2.34 ล้านล้านหยวนซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ถึง 67%
  • หากเรารวมยอดสินเชื่อใหม่ที่เติบโตขึ้นในไตรมาสที่ 1 ก็เพิ่มขึ้นถึง 4.6 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 24.86 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว
  • สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มคือตัวเลขหนี้สินรวมต่อ GDP จีนนั้นก็พุ่งไปถึง 247% ในขณะที่ตัวเลขในช่วงปี 2008 อยู่แค่เพียง 164% เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนา
  • การติดตามตัวเลขการเติบโตของจีนก็มีส่วนสำคัญ แต่เรามองว่าการติดตามตัวเลขของหนี้สินที่กำลังจะก่อตัวในจีนก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวเลขของการเติบโตเลย

FINNOMENA รายงาน


Soros Says China’s Debt-Fueled Growth Echoes U.S. in 2007-08

Source : Bloomberg 21 April 2016

Billionaire investor George Soros said China’s debt-fueled economy resembles the U.S. in 2007-08, before credit markets seized up and spurred a global recession.

China’s March credit-growth figures should be viewed as a warning sign, Soros said at an Asia Society event in New York on Wednesday. The broadest measure of new credit in the world’s second-biggest economy was 2.34 trillion yuan ($362 billion) last month, far exceeding the median forecast of 1.4 trillion yuan in a Bloomberg survey and signaling the government is prioritizing growth over reining in debt.

อ่านต่อได้ที่ : Soros Says China’s Debt-Fueled Growth Echoes U.S. in 2007-08

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง