rtr2s40f

HOT NEWS DIGEST – รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 ยอดจองถล่มทลาย!! หรือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะตกกระป๋องแล้ว??

  • รถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 ของนาย Elon Musk มียอดจองถล่มทลาย สัปดาห์เดียวยอดจองไปกว่า 400,000 คัน
  • ถือว่าเป็นยอดจองที่เยอะมาก ซึ่งใกล้เคียงกับยอดของไอโฟนรุ่นแรกๆเลยทีเดียว
  • สาเหตุที่รถยนต์นี้ Hot มากคือ ก่อนหน้านี้ราคารถยนต์ไฟฟ้า Tesla มีราคาที่สูงมาก แต่ Model 3 ใหม่นี้มีราคาที่สมเหตุสมผล อีกอย่างก็คือสมรรถนะของรถยนต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆ
  • การที่รถยนต์ไฟฟ้ามีความต้องการมากมายเช่นนี้ ก็อาจทำให้เราฉุกคิดแล้วว่าในอนาคต ธุรกิจน้ำมันต่างๆ อาจจะไม่ได้กลับไปยิ่งใหญ่เช่นเดิมนั้น นั่นหมายถึงว่ามูลค่าตลาดของหุ้นอาจจะไม่กลับไปที่จุดเดิมที่เคยไปถึง
  • เราอาจเคยคิดว่าเวลาที่รถไฟฟ้าจะมาแทนรถยนต์ทั่วไปอาจนานเป็นสิบๆปี เห็นแบบนี้แล้วรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะแพร่หลายได้เร็วกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ 

FINNOMENA รายงาน


Ten Charts That Will Make You Rethink Tesla’s Model 3

Source : Bloomberg 21 April 2016

It was the night of the unveiling. Nineteen minutes into his big talk, Elon Musk finally revealed what everyone had come to see. Three of Tesla Motor Inc.’s Model 3 prototypes rolled onto stage. But it was the next revelation that brought the house down: Tesla had already taken in more than 115,000 reservations that day, each with a $1,000 deposit—sight unseen. The crowd swooned. The media roared.

อ่านต่อได้ที่ : Ten Charts That Will Make You Rethink Tesla’s Model 3

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง