World Bank Launch XBRL

HOT NEWS DIGEST – World Bank ปรับประมาณการการเติบโตของ GDP โลกลง เหลือ 2.4% จาก 2.9%

  • การปรับลดจากการประมาณครั้งก่อนในเดือนมกราคมที่ 2.9% มาจากเหตุราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตกต่ำ รวมถึงปริมาณการนำเข้าส่งออกที่เบาบาง
  • โดยทาง World Bank คาดการว่าเศรษฐกิจประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จะเติบโตเพียง 0.4% ในปีนี้ เทียบกับที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.2% โดยถึงแม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี แต่ราคาโดยเฉลี่ยยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว
  • ส่วนประเทศผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้ปรับลดลงมากนัก
  • ส่วนไทยเรา World Bank มองว่าการเติบโตของ GDP ปีนี้จะพอไปได้ จากการลงทุน และการบริโภคที่มากขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำ
  • นอกจากการปรับลดประมาณการแล้ว World Bank ยังเห็นความเสี่ยงของหนี้สินภาคเอกชนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำอีกด้วย

FINNOMENA รายงาน


World Bank cuts global growth forecast on weak demand, commodity prices

Source : Investing.com 8 June 2016

ANCHORAGE, Alaska (Reuters) – The World Bank slashed its 2016 global growth forecast on Wednesday to 2.4 percent from the 2.9 percent estimated in January due to stubbornly low commodity prices, sluggish demand in advanced economies, weak trade and diminishing capital flows.

Commodity-exporting emerging market countries have struggled to adapt to lower prices for oil, metals, and other commodities, accounting for half of the downward revision, the multilateral lender said in its latest Global Economic Prospects report.

อ่านต่อได้ที่ : World Bank cuts global growth forecast on weak demand, commodity prices

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง