zika_virus

HOT NEWS DIGEST – ไวรัสซิก้าระบาดหนักใน 4 จังหวัดของไทย คนท้องควรระวัง

  • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าสถาณการณ์ของเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศไทยอยู่ในระดับแดง คือมีการแผ่กระจายของไวรัสในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • ถึงแม้จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ในบางจังหวัด แต่ 4 จังหวัดได้แก่ จันทบุรี, เพชรบูรณ์, บึงกาฬและเชียงใหม่ ยังคงพบเชื้อไวรัสอยู่
  • หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อจะส่งผลให้ทารกนั้นศรีษะลีบแบน รวมถึงบางรายก็เป็นอัมพาต
  • ซึ่งพาหะของไวรัสนี้คือยุงลาย ดังนั้นวิธีป้องกันก็อย่างเช่น นอนในมุ้ง, กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงหากตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์กับสถานพยาบาลเพื่อที่สามารถตรวจร่างกายได้ตามเวลา

FINNOMENA รายงาน


ไวรัสซิก้าระบาดหนักใน 4 จังหวัดของไทย

แหล่งข่าว rakluke.com

จากกรณีมีเอกสารราชการกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการ 4 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ จันทบุรี เพชรบูรณ์  บึงกาฬและเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเฝ้าระวังการติดเชื้อจาก ไวรัสซิก้า หลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปออกมาประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดงคือมีการแผ่กระจายของโรคในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อ่านต่อได้ที่ : ไวรัสซิก้าระบาดหนักใน 4 จังหวัดของไทย

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง