แจ้งเตือน
หน้าปก e-book คู่มือเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม

10 ข้อผิดพลาดของการลงทุน ผ่านกองทุนรวม

(ที่นักลงทุนมักเข้าใจผิด)

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ บ่อยครั้งที่การลงทุน ขาดการวางแผน หรือลงทุนตามเพื่อนและคนอื่น จนสุดท้ายนำไปสู่ผลเสียมากกว่าผลดี อะไรคือข้อผิดพลาด ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประสบ และเราจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างไร ? อ่านเล่มนี้จบ รู้ทัน ทุกข้อผิดพลาด

E-book เล่มนี้ แบ่งเป็น 10 พาร์ทด้วยกัน

  • เลือกกองทุนไม‹ตรงกับเป‡าหมายทางการเงิน
  • ไม‹วางแผนจัดพอรตการลงทุน
  • พยายามจับจังหวะตลาด 
  • ความเขŒาใจผิดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยง
  • เลือกกองทุนตามขนาด
  • เลือกกองทุนโดยดูที่ ราคา NAV 
  • เลือกกองทุนที่ Performance ดีไม‹เปšน !!!! 
  • ไม‹วัดผลการลงทุน
  • ไม‹ปรับพอรตใหŒสมดุล (Rebalance) 
  • การไม‹เริ่มที่จะลงทุน

มาร่วมวางแผนการลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดกัน !!

แชร์เล่มนี้ให้เพื่อน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin