แจ้งเตือน
E-Book Technical Analysis สอนอ่านกราฟ

สายกราฟต้องรู้ รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Technical Analysis

เรียบเรียงจากคอร์สเรียนออนไลน์ Technical Analysis ของ FINNOMENA โดยคุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger) รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Technical Analysis อ่านจบ ดูกราฟเป็นแน่นอน !!

เนื้อหาหลักใน E-Book เล่มนี้

  • การวิเคราะห์แบบ Top Down vs Bottom Up
  • รู้จักทฤษฎีดาว (Dow Theory)
  • รู้จักทฤษฎี Elliot Wave ต่อยอดจากทฤษฎีดาว
  • รู้จักกราฟแท่งเทียน
  • สรุปเนื้อหาและการปรับใช้ Technical Analysis

มาเรียนรู้การอ่านกราฟไปด้วยกัน

แชร์เล่มนี้ให้เพื่อน