ยอดค้าปลีก ‘จีน’ เดือน พ.ค. พุ่งเกินคาด ทะยาน 3.7%

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด ชี้ให้เห็นสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะในภาคการค้าปลีกและการส่งออก

ยอดค้าปลีกพุ่งเกินคาด: ข้อมูล NBS ระบุว่า ยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาคมขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.0% แบ่งเป็นยอดขายในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น 3.7% และยอดขายในเขตชนบทที่ขยายตัว 4.1%

สินค้าอุปโภคบริโภคคึกคัก: สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเติบโตของยอดค้าปลีก โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 3.92 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5.4032 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ตลาดแรงงานมั่นคง: อัตราการว่างงานในเขตเมืองทรงตัวที่ 5% ในเดือนพฤษภาคม เท่ากับเดือนเมษายน และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 0.2%

ส่งออกสดใส: ด้านการส่งออกสินค้าของจีนในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อคำนวณในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6%

ที่มา: https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=FR&id=WWxtbzVlVDM4a1E9

กองทุนหุ้นจีน แนะนำโดย Finnomena Funds

1. MEGA10CHINA-A

  • แนะนำสะสม “MEGA10CHINA-A” กองทุนหุ้นจีน เน้นลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลของจีนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
  • ลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง โดยเลี่ยงบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพราะมองเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง
  • เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/ft-call-mega10china-a 

2. B-CHINE-EQ

  • แนะนำสะสม “B-CHINE-EQ” กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ
  • หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mr-call-b-chine-eq

 

📌 อ่านคำแนะนำ MEVTCall เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/finnomenafunds/mevt-call-china-may-2024/


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”