CNBC รายงานว่า ประธานาธิบดี ยุน ซอก ยอล ของเกาหลีใต้ได้ประกาศแผนลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทที่ลงทุนในการเพิ่มปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าองค์กร (Corporate Value-up Programme) ของประเทศ

นายยุนกล่าวว่าการลดภาษีนี้เป็นการตอบแทนบริษัทที่เพิ่มการจ่ายเงินปันผลและส่งเสริมการจัดเก็บภาษีแยกสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น โดยเน้นย้ำให้ทราบว่าเราจะสร้างและส่งเสริมโครงการเพิ่มมูลค่าองค์กรให้แพร่หลาย รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างทรัพย์สินได้นายยุนเชื่อว่าโครงการเพิ่มมูลค่าองค์กรนี้จะกระตุ้นตลาดในประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเป็นตามที่หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของประเทศได้เสนอ

ตลาดทั่วไปของเกาหลีใต้มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเป็นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กฎหมายการกำกับดูแลกิจการที่ไม่โปร่งใสและการจ่ายเงินปันผลน้อย ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ส่วนลดของเกาหลี (Korea Discount)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ระบุว่า โครงการเพิ่มมูลค่าองค์กรนี้มีเป้าหมายที่จะเน้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่านการใช้สิ่งตอบแทนต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีและส่งเสริมให้บริษัทที่ลงทะเบียนจัดทำและเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่าองค์กรโดยสมัครใจ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍

นอกจากนี้ นายยุนยังประกาศมาตรการอื่น ๆ รวมถึงแพ็คเกจสนับสนุนมูลค่า 25 ล้านล้านวอน (1.798 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และระบุว่าธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าเช่า

ในทางเดียวกัน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.5% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี

ที่มา: https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=WHo3eFdET1Y2WmM9

กองทุนหุ้นเกาหลี แนะนำโดย Finnomena Funds

1. SCBKEQTG

  • MEVT Call แนะนำ “SCBKEQTGกองทุนหุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุนหลักคือ iShares MSCI South Korea ETF ที่มีค่า Correlation กับ KOSPI Index ตั้งแต่จัดตั้งที่ 0.888
  • กลยุทธ์ลงทุนแบบ Passive เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-scbkeqtg

2. DAOL-KOREAEQ

  • FundTalk Call แนะนำDAOL-KOREAEQกองทุนหุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุนหลักคือ JPMorgan Funds – Korea Equity Fund
  • มีนโยบายการลงทุนแบบ Active ซึ่งทำผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังชนะดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ไปได้ถึง 20%
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/ft-call-daol-koreaeq

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”