Jerome Powell คงดอกเบี้ย

ผลประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50%

เป็นการตรึงดอกเบี้ยติดต่อกัน 6 ครั้ง และเป็นระดับอัตราสูงสุดในรอบ 23 ปี

ในถ้อยแถลงการณ์ยังคงเน้นย้ำถึงการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ โดยครั้งนี้ระบุว่ายังขาดความคืบหน้าเพิ่มเติมที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%

ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงไม่แน่นอน คณะกรรมาธิการยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อ

Jerome Powell กล่าวว่าในการประชุมครั้งถัดไปยังไม่มีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเช่นกัน กว่าที่จะมั่นใจในการลดดอกเบี้ย ซึ่งเราสามารถอดทนได้

เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการขึ้นและลดดอกเบี้ยไปพร้อมกันในเวลาอันใกล้นี้ แต่ถือว่าออกมาในโทน Hawkish อ่อน ๆ

Fed ยังประกาศลดขนาดการทำ QT (Quantitative Tightening) จาก $60,000 ล้าน เหลือ $25,000 ล้านต่อเดือน ซึ่งหมายถึงหนุนการพยายามผ่อนคลายนโยบายการเงิน

การสำรวจ FedWatch Tool ในการประชุมครั้งถัดไป 12 มิถุนายน ตลาดให้ความเป็นไปได้ 90.8% ที่จะยังคงดอกเบี้ย 5.25-5.50% และมองว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายน 2024 ซึ่งเกิดข้นเพียงครั้งเดียว

มุมมองการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ Finnomena Funds แนะนำหลีกเลี่ยงกลุ่ม Growth แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกกับหุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่มอื่น ๆ แนะนำกองทุน AFMOAT-HA

แหล่งอ้างอิง: Federal Reserve issues FOMC statement, CME FedWatch Tool

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299