รองนายกฯ จีนผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ หวังใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ดึงเม็ดเงินเข้าจีน

นายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อดึงดูดและใช้ประโยชน์จากการลงทุนจากต่างประเทศ ขณะที่เขาเป็นประธานการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ  โดยนายเหอสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ของจีนให้เป็นประโยชน์ในการดึงดูดการลงทุน

นอกจากนี้ นายเหอยังเน้นถึงความสำคัญของการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด การมีกฎหมายรองรับและสากล รวมถึงการสนับสนุนบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศในการยกระดับอุปกรณ์ที่สำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลและกระบวนการประมูล พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทต่างชาติในการแสดงความคิดเห็นและการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

นายเหอยังชี้ว่า มณฑลที่มีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศควรเสริมความสามารถในการให้บริการ เร่งดำเนินโครงการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เขตการค้าเสรีนำร่อง รวมถึงการสำรวจและการวางแผนสู่แนวทางใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่มา: https://www.infoquest.co.th/2024/410525

กองทุนหุ้นจีน แนะนำโดย Finnomena Funds

  • Mr.Messenger Call แนะนำUOBSGCกองทุนหุ้นจีน Greater China ที่กระจายการลงทุนในหุ้นจีน ฮ่องกง และไต้หวัน
  • คัดเลือกหุ้นโดยใช้ AI ร่วมกับนักวิเคราะห์ โดยกรอบการทำงานนี้ช่วยประสิทธิภาพในการคัดเลือกหุ้น และค้นพบโอกาสในการลงทุนที่ซ่อนอยู่
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/UOBSGC

 

รองนายกฯ จีนผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ หวังใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ดึงเม็ดเงินเข้าจีน

 

📌 อ่านคำแนะนำ Mr.Messenger Call เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/mr-messenger/call-greaterchina-jun-2024/


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”