ภาคการผลิตอินเดียเดือนมิ.ย. 67 โตแกร่ง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ดันจ้างงานพุ่ง

ภาคการผลิตของอินเดียกลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2567 ข้อมูลจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอินเดียจาก HSBC ซึ่งรวบรวมโดย S&P Global ชี้ให้เห็นว่าดัชนีแตะระดับ 58.3 ในเดือนมิ.. ต่ำกว่าตัวเลขประมาณเบื้องต้นที่ 58.5 เพียงเล็กน้อย แต่สูงกว่าระดับ 57.5 ในเดือนพ..

แรงหนุนหลักมาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ดัชนีย่อยด้านผลผลิตและด้านคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจเมื่อกว่า 19 ปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แต่ก็ยังคงแข็งแกร่งและอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจอินเดีย คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางของกรอบเป้าหมายธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่ 2-6% โดยอยู่ที่ 4.6% และ 4.5% ในปีงบประมาณปัจจุบันและปีหน้าตามลำดับ

ธนาคารกลางอินเดียมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 6.25% ในไตรมาสหน้า และจะปรับลดลงอีก 0.25% ในไตรมาส ม..-มี..

ที่มา: https://www.infoquest.co.th/2024/410337

กองทุนหุ้นอินเดีย แนะนำโดย Finnomena Funds

  • Mr.Messenger Call แนะนำB-BHARATAกองทุนรวมหุ้นอินเดีย ลงทุนผ่านกองทุน RAMS Investment Unit Trust – India Equities Portfolio Fund II
  • เน้นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย และมีน้ำหนักการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนมากขึ้น
  • อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 45% ของเงินลงทุน
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/pick-b-bharata

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”