เกาหลีใต้ส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว 2 เดือนติด ส่งออก-บริการเติบโตต่อเนื่อง

เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีสัญญาณฟื้นตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและภาคบริการที่คึกคักขึ้นตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้

รายงานรายเดือนที่เรียกว่า กรีนบุ๊ก (Green Book) ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกขยายตัว ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศดีขึ้นจากภาคบริการที่คึกคักและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

การส่งออกของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 11.7% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี ขยายตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน

ด้านตลาดแรงงาน จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอตัวลงจากเดือนเมษายนที่เพิ่มขึ้น 261,000 ตำแหน่ง

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ 2.7% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบเป็นรายปี ชะลอตัวลงจาก 2.9% ในเดือนเมษายน

ที่มา: https://www.infoquest.co.th/2024/406405

กองทุนหุ้นเกาหลี แนะนำโดย Finnomena Funds

  • แนะนำทยอยเข้าสะสมSCBKEQTGกองทุนหุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุนหลักคือ iShares MSCI South Korea ETF ที่มีค่า Correlation กับ KOSPI Index ตั้งแต่จัดตั้งที่ 0.888
  • กลยุทธ์ลงทุนแบบ Passive เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-scbkeqtg

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”