GDP Growth Thai 2024

วันที่ 3 กรกฎาคม 2024 – World Bank ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทย ลดลงอีกแล้ว จากที่ตอนแรกในเดือนมกราคม ประเมินว่าทั้งปี 2024 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.2%

ก่อนที่ในเดือนเมษายน จะปรับลดประมาณการ GDP เหลือเติบโต 2.8% โดยมีสาเหตุมาจากการฟื้นตัวของการค้าโลกที่ยังอ่อนแอ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีที่ล่าช้า

กระทั่งล่าสุด World Bank ก็ได้หั่น GDP Growth ของไทยในปีนี้เหลือโตเพียง 2.4% เท่านั้น เติบโตต่ำสุดในอาเซียน แพ้เวียดนามที่คาดว่าจะโต 6.5% ฟิลิปปินส์ 6.1% มาเลเซีย 4.7%

ต้นตอสำคัญมาจากภาคการส่งออก และการลงทุนของภาครัฐที่อ่อนแอกว่าที่คาดเอาไว้ในช่วงต้นปี

GDP Growth Thai 2024

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย World Bank กล่าวว่า การฟื้นตัวค่อนข้างช้าของเศรษฐกิจไทย เกิดจากความท้าทายใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยวของไทย

2. ความท้าทายเรื่องภาคการคลัง ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในช่วงหลังโควิด-19 การลงทุนของไทยติดลบมาก

3. ความท้าทายเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลาง
โดยมองว่าภาพเศรษฐกิจในระยะสั้นของไทย จำเป็นจะต้องเร่งกระตุ้น แต่ต้องเป็นมาตรการที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย

Finnomena Funds มองยังไงต่อการลงทุนในหุ้นไทย

Finnomena Funds มุมมองหุ้นไทย

แนะนำ “หลีกเลี่ยงหุ้นไทย” เนื่องจากตลาดหุ้นไทยติดปัญหาเชิงโครงสร้าง ภาพรวมกำไรต่อหุ้นไม่เติบโตในรอบ 10 ปี สวนทางตลาดหุ้นโลก

ขณะที่ Valuation อาจจะไม่สามารถกลับไปค่าเฉลี่ยในอดีตได้ หากไม่มีมาตรการกระตุ้นความเชื่อมันนักลงทุนที่มากพอ โดยต้องช่วยฟื้นฟูการเติบโตของประเทศและกำไรของบริษัทจดทะเบียน

งบรายจ่ายรัฐบาลเดือนล่าสุดกลับมาสูง เพียงแต่เป็นการชดเชยช่วงที่หายไป

Finnomena Funds มุมมองหุ้นไทย

นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญ และดูเหมือนจะเป็นปัจจัยเดียวที่หวังได้ของเศรษฐกิจไทย

Finnomena Funds มุมมองหุ้นไทย

จะเห็นว่ามี Fund Flow ไหลออกทั้งตลาดหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่องFinnomena Funds มุมมองหุ้นไทย

สิ่งที่น่ากังวลคือแม้หุ้นจะถูกมากแล้ว แต่กำไรหุ้นไทยไม่เติบโต เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในช่วง 10 ปี

Finnomena Funds มุมมองหุ้นไทย


อ้างอิง: Worldbank.org

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”