การลงทุนในตราสารหนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความมั่นคงและสามารถสร้างการเติบโตในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน คือ กองทุนตราสารหนี้โลกในตระกูล UGIS นั่นเอง

กองทุนหลักของ UGIS บริหารโดย PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ระดับโลก ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในด้านการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉพาะ ก่อตั้งโดย Bill Gross ชายผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งพันธบัตร” (Bond King) PIMCO มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตราสารหนี้มายาวนานกว่า 50 ปี ตั้งแต่ปี 1971

ปัจจุบัน กองทุนในตระกูลนี้ประกอบด้วย 

 • UGIS-N (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
 • UGIS-A (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

 

และล่าสุด UOBAM ได้เปิดทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนด้วยกองทุน UGISFX ซึ่งเป็นกองทุน F/X Hedge or Unhedged  หรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน เปิดโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากเงินบาทที่แข็งค่า ส่วนทั้ง 2 กองที่เปิดมาก่อนหน้านี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

UGISFX ถือเป็นอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บสำหรับนักลงทุนสำหรับการลงทุนในสภาวะที่หลากหลายออกไป

ดอกเบี้ยพีค! เงินบาทแข็ง!

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเหมาะสมสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ล่าสุด ECB ได้ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในขณะที่ Fed ยังคงมุมมองที่จะลดดอกเบี้ยในปีนี้ ถือเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่อาจได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนที่สูงตามดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่ และ Capital Gain จากราคาที่จะสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่จะเข้าสู่ขาลงในอนาคต

หนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจคือ กองทุนตราสารหนี้ ที่สามารถได้รับประโยชน์จากช่วงดอกเบี้ยขาลงในระยะยาว นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่า ก็ทำให้การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แบบ Unhedged อย่าง UGISFX น่าสนใจ

ส่องนโยบายการลงทุนของ UGISFX

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ หรือ UGISFX เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged โดยลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) ซึ่งกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisor (Ireland) Limited  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้โดยเฉพาะ มุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุน UGISFX เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

5 ทรัพย์สินที่ PIMCO GIS Income Fund (Class I) ลงทุนมากที่สุด | Source: Fund Factsheet as of 31/03/2024

ผลตอบแทนย้อนหลังรายปีของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) | Source: PIMCO as of 28/06/2024

ทำไมต้องลงทุนใน UGISFX?

1. นโยบาย Unhedged เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน UGISFX แตกต่างจากกองทุน UGIS-N และ UGIS-A ที่เปิดมาก่อนหน้านี้ ตรงที่ UGISFX ซึ่งเป็นกองทุน F/X Hedge or Unhedged หรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ทำให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มหากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ากองทุนไทยสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้น สะท้อนกลับมายัง NAV ของกองทุนไทยที่เพิ่มขึ้น นึกภาพง่าย ๆ เหมือนการหิ้วของจากต่างประเทศที่จะซื้อของได้มากขึ้นหากค่าเงินบาทแข็ง

ในทางกลับกัน ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ก็ทำให้นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากค่าเงินบาทอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม การที่มีกองทุนหลายประเภทให้เลือกลงทุนตามกลยุทธ์ ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น กองทุนที่มีนโยบายแบบ Hedge or Unhedged จะช่วยติดอาวุธให้นักลงทุนในการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

2. Credit rating สูง แต่อัตราผลตอบแทนยังน่าพอใจ

ข้อมูลของตราสารหนี้ที่ PIMCO GIS Income Fund (Class I) ลงทุน | Source: PIMCO Funds : Global Investor Series PLC as of 31/05/2024

นอกจากนี้ ตราสารหนี้หลายชนิดที่ PIMCO GIS Income Fund (Class I) เข้าไปลงทุน มีความน่าเชื่อถือเฉลี่ยที่ระดับ AA- สะท้อนความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมาก การลงทุนในตราสารหนี้ที่มี Credit Rating สูงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนในเรื่องความปลอดภัยของเงินลงทุน

3. เร่งผลตอบแทนด้วย Mortgage-Backed Securities (MBS)

Mortgage-Backed Securities (MBS) หรือ ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เป็นตราสารทางการเงินที่เกิดจากการนำสินเชื่อบ้านที่คัดกรองแล้วมามัดรวมกัน นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการสร้างรายได้ต่อเนื่องผ่านผู้กู้ยืมที่ผ่อนชำระ โดย MBS มีทั้งที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ (Agency MBS) และสถาบันการเงิน (Non-Agency MBS)

ข้อดีของ MBS คือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้แบบอื่น ๆ นอกจากนี้ MBS ในปัจจุบันยังมีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือและปรับกฎเกณฑ์

สรุป

กองทุน UGISFX เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการเติบโตมั่นคงในตราสารหนี้ระดับโลก พร้อมนโยบายแบบ Hedge or Unhedged ที่ช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และยังไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและ Mortgage-Backed Securities (MBS) ที่ให้ผลตอบแทนสูง ยังช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับกองทุน UGISFX จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มอาวุธในการลงทุนและพร้อมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในตลาดโลก

ส่วนนักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยลดระดับความเสี่ยงลงมา หรือลงทุนในช่วงเงินบาทอ่อนค่า ก็สามารถลงทุนในกองทุน UGIS-N และ UGIS-A ที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้เช่นกัน การเปิดกองทุน UGISFX จึงถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในสภาวะที่แตกต่างออกไปได้

รายละเอียดอื่น ๆ ของกองทุน (ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30/3/2024) 

 • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged
 • ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I)
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)
 • กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5
 • นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมขาย: 1% 
 • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน: –
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก: ไม่กำหนด
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

พิเศษ! นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีการสับเปลี่ยนระหว่าง UGIS-A และ UGIS-N ไป UGISFX

UGISFX กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ จะเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่  27 มิ.ย. – 9 ก.ค. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) โทร 0-2786-2222


อ้างอิง


คำเตือน 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสียง ก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก | กองทุน UGIS-N และ UGIS-A มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน | กองทุน UGISFX-N อาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299