สรุปครบกองทุนหุ้นเวียดนาม

รวมกองทุนหุ้นเวียดนามทุกกองที่มีในตลาด พร้อมอัปเดตมุมมองการลงทุนในจังหวะที่ดัชนี VN30 ทะลุ 1300 จุด พร้อมมีลุ้นไปสู่เป้าหมาย 1580 จุด

เวียดนามเหมือนไทยเมื่อ 20 ปีก่อน เป็นคำพูดที่หลายคนเอ่ยถึงประเทศแห่งนี้ จากเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้าจากต่างชาติ และพัฒนาการของตลาดหุ้น

มุมมองปี 2024 นี้ GDP ยังคาดว่าจะเติบโตสูงในกรอบ 6-6.5% และถูกปรับประมาณการขึ้นในปี 2025

ขณะที่รัฐบาลเวียดนามยังคงเป้าหมายผลักดันตลาดหุ้นเข้าสู่ดัชนี Emerging Market ของ FTSE ภายในปีหน้า

เป้าหมายดัชนี VN30

Mr.Messenger Call ให้เป้าหมายดัชนีหุ้นเวียดนาม VN30 ที่ 1430 และเป้าหมายต่อไปที่ 1580 เท่ากับว่าตอนนี้ยังมีอัพไซด์อยู่ราว 10-20%

จึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* ที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,362 จุด

– อ่านคำแนะนำลงทุน Mr.Messenger Call: โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง หลังดัชนียืนเหนือ Golden ratio

สรุปกองทุนหุ้นเวียดนามทั้งหมดในตลาด

จะเห็นว่าส่วนใหญ่ล้วนเป็น Active Fund ที่มีกลยุทธ์การเลือกหุ้นแตกต่างกันไป

 • ASP-VIET-A / ASP-VIETRMF
 • B-VIETNAM / B-VIETNAMRMF / B-VIETNAMSSF
 • DAOL-VIETGROWTH
 • ES-VIETNAM / ES-VIETNAMRMF
 • K-VIETNAM / KVIETNAMRMF / K-VIETNAM-SSF
 • KKP VGF-UI*
 • KFVIET-A / KFVIETRMF / KFVIETSS
 • KT-VIETNAM-A / KT-VIETNAM RMF / KT-VIETNAM-SSF
 • KWI VIETNAM
 • LHVN-A / LHVN-D / LHVN-ASSF / LHVN-DSSF
 • MVIET
 • ONE-VIETNAM-RA / ONE-VIETNAMRMF-A
 • PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VNEQRMF
 • SCBVIET(A) / SCBVIET(SSF) / SCBVIET(SSFA) / SCBRMVIET(A)
 • TVIETNAM / TVIETNAMRMF-A
 • UVO

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/


*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”