เวียดนามเล็งตั้งเขตการค้าเสรีทั่วประเทศ หวังดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

รัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาอนุญาตให้ทุกท้องที่สามารถพัฒนาเขตการค้าเสรี (FTZ) ของตัวเองได้

เขตการค้าเสรีรูปแบบใหม่นี้ คาดว่าจะมีกลไกคล้ายคลึงกับเขตการค้าเสรีดานังในภาคกลาง ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ กฎหมายของเวียดนามปัจจุบันยังไม่มีข้อบังคับควบคุมการจัดตั้งและบริหารจัดการเขตการค้าเสรีท้องถิ่นโดยเฉพาะ

นายเจิ่น ฮหว่าง เงิน สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม สนับสนุนแนวทางการกระจายเขตการค้าเสรี โดยเสนอให้นำโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ที่มีท่าเรือจำนวนมากที่เชื่อมต่อกับเขตการค้าเสรีได้

เวียดนามได้กำหนดให้ดานังเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีดานังที่เชื่อมต่อกับท่าเรือเลียนเจี๋ยว โดยใช้กลไกและนโยบายเชิงทดลองเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

ที่มา: https://www.infoquest.co.th/2024/406437

กองทุนหุ้นเวียดนามแนะนำโดย Finnomena Funds

  • แนะนำทยอยสะสมPRINCIPAL VNEQ-Aกองทุนหุ้นเวียดนาม ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
  • ใช้กลยุทธ์ Core-Satellite Port เน้นผลตอบแทนระยะยาวและมีการสับเปลี่ยนหุ้นบางส่วนตามสภาวะตลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น
  • บริหารโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในประเทศเวียดนาม ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด
  • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แม้ติดเกณฑ์ FOL (Foreign Ownership Limit) สร้างโอกาสเหนือกองทุนอื่น เน้นลงทุนระยะยาว
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-call-vneq

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”