แจ้งเตือน

แจ้งปิดปรับปรุงระบบอีเมลอัตโนมัติ

FINNOMENA จะทำการปิดปรับปรุงระบบอีเมลอัตโนมัติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 12:00 – 19:00 น. ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น FINNOMENA ในช่วงเวลาดังกล่าว ‘จะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ’ ดังต่อไปนี้

  1. อีเมลตอบกลับที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Password
  2. อีเมลตอบกลับที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงอีเมล
  3. อีเมลตอบกลับยืนยันการทำรายการในระบบ FINNOMENA PORT

โดยเบื้องต้น ผลกระทบข้อ 1 และ 2 ทางเราจะปิดการทำงานของระบบชั่วคราว และในข้อ 3 ทางเราจะรวบรวมอีเมลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และส่งออกทั้งหมดในช่วงเวลาปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น หรือหลังจากเวลา 19:00 น.

 

FINNOMENA ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-026-5100 กด 2 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)