แจ้งเตือน

แบบสอบถามจาก ETF Guidebook

บลน.ฟินโนมีนา อยู่ในระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การสำรวจตามแบบสอบถามนี้ เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นทั่วไปของผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ Private Fund และ ETF เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านแต่อย่างใด

หากบลน.ได้รับใบอนุญาต รวมถึงได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว เราจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่ และเมื่อกดปุ่ม “ส่งแบบสอบถาม” แสดงว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว