แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

จับจังหวะทิศทางตลาดการลงทุนหลังเลือกตั้ง พร้อมสู้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ

5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00

ลงทะเบียนที่นี่

จับจังหวะทิศทางตลาดการลงทุนหลังเลือกตั้ง พร้อมสู้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ

สัมมนาอัปเดตการลงทุนสุด Exclusive สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาเท่านั้น



• สัมมนาอัปเดตการลงทุนสุด Exclusive สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาเท่านั้น

• หัวข้อประจำเดือน เมษายน 2562 "จับจังหวะทิศทางตลาดการลงทุนหลังเลือกตั้ง พร้อมสู้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ"

• ผู้บรรยาย คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger)

วัน เวลา สถานที่

• วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

• บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 (ติดบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 1)

**สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ตึกธนิยะพลาซ่า จอดฟรี 4 ชั่วโมง (รับตราประทับจาก FINNOMENA หลังเลิกงาน)**

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ลงทะเบียนร่วมอีเวนท์
อีเวนท์สำหรับสมาชิกเท่านั้น
หรือ สมัครสมาชิก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มีบทความ