แจ้งเตือน

วิธีตรวจสอบรายการ DCA ของลูกค้า

FA สามารถตรวจสอบรายการ DCA ของลูกค้าได้ผ่านระบบ F4A ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน https://advisors.finnomena.com จากนั้นค้นหาด้วยชื่อของลูกค้า

  2. คลิกที่ชื่อของลูกค้า ไปที่แถบ INVEST จากนั้นเลือก PORT ID ที่ต้องการ

  3. ไปที่แถบ DCA จะพบรายการแสดงขึ้นมา

รายละเอียดของรายการ DCA จะประกอบด้วย 

   1.กองทุนที่ลูกค้าทำการ DCA

   2.บัญชีที่ใช้หักเงินในการทำรายการ DCA

   3.ระยะเวลาที่ต้องการทำการ DCA

   4.วันที่ต้องการให้ทำรายการ DCA

   5.จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการลงทุนต่อเดือน

 ** หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการ DCA ที่เคยสร้างไว้ ลูกค้าจะต้องทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันที่รายการ DCA เดิมจะมีผล **