แจ้งเตือน

ลูกค้าลืมกรอกรหัสผู้ดูแล

กรณีที่ลูกค้ามีการเปิดบัญชีลงทุนเข้ามา แต่ลืมใส่รหัสผู้ดูแลตอนเปิดบัญชี และต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ดูแล สามารถทำได้ ดังนี้

(**โดยวิธีการนี้จะสามารถใช้งานได้ เฉพาะกรณีที่ลูกค้าบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว และต้องมีการกด Link เพื่อแก้ไขข้อมูลภายใน 2 วัน หลังจากบัญชีได้รับอนุมัติให้มีสถานะพร้อมลงทุนแล้ว**)

1.ขั้นตอนสำหรับตัวแทน (Advisor Action)

    ตัวแทนสามารถค้นหา Link ดังกล่าวได้จากเมนูฝั่งด้านมุมขวาบนรูปโปรไฟล์ในหัวข้อ “Setting“ ของระบบได้ที่  https://advisors.finnomena.com/login

โดยตัวแทนแต่ละท่านจะมี Link สำหรับให้ลูกค้ากดแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลกรณีลืมกรอกรหัสผู้ดูแล และLink นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งให้ลูกค้าหลายท่านโดยใช้ Link เดิมได้

ตัวแทนสามารถคัดลอก Link (กดไอคอนสีส้ม) และดำเนินการส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้เลยค่ะ

2.ขั้นตอนในฝั่งของลูกค้า (Customer Action)

เมื่อตัวแทนได้ส่ง Link Forget Ref code ให้ทางลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถกด Link และ Login เข้าระบบของทาง FINNOMENA

เมื่อลูกค้า Login เข้าสู่ระบบแล้วจะมีข้อความขึ้นว่า “กรุณายืนยันให้ ชื่อตัวแทน เป็นผู้ดูแลบัญชีของคุณ” หากลูกค้าประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ดูแล ลูกค้าสามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ท่านเป็นผู้ดูแล

หลังจากที่ลูกค้ากดปุ่มยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการใช้งานให้ลูกค้าทราบ และส่งอีเมลแจ้งผลการใช้งานให้ตัวแทนทราบเช่นเดียวกัน

อีเมลแจ้งผลการยืนยันการแก้ไขข้อมูล

1. กรณีการแก้ไขข้อมูลสำเร็จ

หากการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล ดังนี้

และตัวแทนจะได้รับอีเมลยืนยันผลการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลเช่นเดียวกัน โดยหลังจากตัวแทนได้รับอีเมลยืนยันแล้วรายชื่อลูกค้าจะแสดงขึ้นบนระบบ Fundsmart และ FINNOMENA For Advisor

2.กรณีแก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ : ลูกค้ามีผู้ดูแลเดิมอยู่แล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีผู้ดูแลเดิมอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งรายชื่อผู้ดูแลคนปัจจุบันของลูกค้า หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล สามารถติดต่อผู้ดูแลท่านใหม่เพื่อส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล

3.กรณีแก้ไขข้อมูลไม่สำเร็จ : สถานะบัญชีไม่ตรงตามเงื่อนไข

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับข้อความว่า “สถานะบัญชีของคุณไม่ตรงเงื่อนไขในการผู้ดูแล” และตัวแทนได้รับข้อความว่าแจ้งผลการยืนยันผลการยืนยันผู้ดูแลของลูกค้าไม่สำเร็จ มีความเป็นไปได้ 2 กรณี คือ

1.บัญชีลงทุนของลูกค้ายังไม่ได้รับอนุมัติ : ลูกค้าจะสามารถกด Link ได้อีกครั้ง หลังจากบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว โดยหลังจากบัญชีได้รับอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติบัญชี และหน้า Application จะแสดงข้อความ “เปิดบัญชีกองทุนรวมเรียบร้อย“

2.บัญชีลงทุนของลูกค้า ได้รับอนุมัติมานานเกิน 48 ชั่วโมง : ในกรณีนี้ หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล สามารถประสานงานกับผู้ดูแล เพื่อส่งเรื่องผ่านการกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลผู้ดูแล และส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทอีกครั้ง