แจ้งเตือน

FINNOMENA

FA PORTAL

ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน

ติดตามข่าวสารการลงทุน และพอร์ตการลงทุนได้ที่ 

ติดต่อเรา

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อกองทุนประหยัดภาษี (Tax Saving Fund) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้ครับ

FA ต้องแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลให้ลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากเปิดบัญชี โดยแจ้งผ่านทาง LINE: FINNOMENA-FA

ลูกค้าสามารถไม่ปรับตามคำแนะนำได้ แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนที่ลูกค้าได้รับ อาจจะไม่ได้เป็นตามผลตอบแทนในพอร์ตนั้น

เรามีบริการ Phone Order 2 วิธี คือ
1.ให้ลูกค้าโทรเข้ามาทำรายการกับเจ้าหน้าที่ FINNOMENA
ได้ที่เบอร์ 02-026-5100 ต่อ 1001, 1002 และ 1003 โดยสามารถโทรเข้ามาทำรายการได้ช่วงเวลา 9.00 – 18.00 น.
2.ให้เจ้าหน้าที่ FINNOMENA ติดต่อลูกค้าตามวันและเวลาที่นัดหมาย
FA สามารถทำการนัดหมายวันเวลาที่ต้องการให้ติดต่อลูกค้าโดยการกรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/pa2A7c7mUA8MJKxN8 และเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE : FINNOMENA-FA ถึงจะถือว่าจองเวลาเป็นที่เรียบร้อย

การทำรายการผ่าน Phone Order ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งด้วยตัวเอง  และทั้ง 2 วิธีในการใช้บริการ Phone Order FA สามารถอยู่ในสายโทรศัพท์เพื่อรับฟังการทำรายการได้ด้วย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการให้แก่ลูกค้า

เวลา Cut Off Time ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายกองทุน แบ่งเป็น 2 ประเภทกองทุน
1.กองทุนที่ลงทุนต่างประเทศ เวลาสิ้นสุดการทำรายการ เวลา 11.00 น. ยกเว้น 44 กองทุนต่อไปนี้ https://www.finnomena.com/z-admin/announcement-cut-off-time/
2.กองทุนที่ลงทุนภายในประเทศไทย เวลาสิ้นสุดการทำรายการ เวลา 14.00 น.

การยกเลิกรายการ DCA สามารถทำการยกเลิกได้ แต่จะต้องเป็นช่องทางเดียวกับที่ทำรายการ DCA มาเท่านั้น โดยจะต้องทำการยกเลิกรายการก่อนวันที่คำสั่ง DCA มีผล 2 วันทำการเป็นอย่างน้อย

FA ท่านใด มียอด AUA ถึง 1 แสนบาท จะได้รับการจัดทำนามบัตรให้จาก FINNOMENA 

กรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนกับ FINNOMENA มาก่อนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลได้ แต่ลูกค้าสามารถเปิดแผนการลงทุนเพิ่ม (Subport) เพื่อให้ FA ดูแลได้ โดยลูกค้าจะต้องยื่นคำร้องขอเปิดแผนการลงทุนเพิ่ม (Subport) กับ FA เข้ามาให้ทางบริษัท