แจ้งเตือน

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการลงทุนด้วย FINNOMENA PORT

 

ทำความรู้จัก FINNOMENA PORT

 • FINNOMENA PORT คืออะไร?

เครื่องมือบริหารและจัดการเป้าหมายทางการเงินระยะยาวผ่านกองทุนรวม โดย FINNOMENA PORT จะแนะนำตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนให้อัตโนมัติตามความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือก พร้อมทั้งสามารถติดตามผลงาน เกาะติดสถานการณ์การลงทุน และสามารถรับข่าวสารได้ตลอดเวลา ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

 • FINNOMENA เกี่ยวข้องกับ FINNOMENA PORT อย่างไร ?

FINNOMENA PORT คือนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างสรรค์โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นที่จะลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้

   • FINNOMENA PORT เลือกกองทุนอย่างไร

   FINNOMENA PORT เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

     • การใช้บริการ FINNOMENA PORT คือการฝากเงินหรือไม่?

     FINNOMENA PORT ให้บริการทาง Software สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม หรือสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ใช่การฝากเงิน

     • ใช้บริการ FINNOMENA PORT มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

     “ใช้บริการ FINNOMENA PORT ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจาก FINNOMENA PORT แต่อย่างใด มีเพียงค่าธรรมเนียมกองทุนตามหนังสือชี้ชวนเหมือนซื้อกองทุนทั่วไป หรือซื้อกับที่ บ.ล.จ. นั้น หรือบริษัทนายหน้า อื่นๆ

     • อยากลงทุนกับ FINNOMENA PORT ทำอย่างไร?

     เข้าไปlสร้างแผนได้ที่ https://www.finnomena.com/powerup/ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT ได้ในเวลาทำการ

      

     คำถามที่พบบ่อยในขั้นตอนเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

     • จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว ?

     จะมี E-mail แจ้งเตือน

      • มีกองทุนที่ FINNOMENA PORT แนะนำอยู่ที่อื่น สามารถเอามารวมกันได้หรือไม่ ?

      สามารถโอนหน่วยลงทุนเข้ามารวมที่บัญชีที่เปิดเพื่อใช้ FINNOMENA PORT ได้

       

      คำถามที่พบบ่อยในขั้นตอนสั่งซื้อกองทุน

      • จะซื้อกองทุนตาม FINNOMENA PORT ด้วยวิธีไหนได้บ้าง ?
      1. ผ่านทาง https://www.finnomena.com/powerup/
      2. ผ่านทางโทรศัพท์
      • จะตั้ง Dollar-cost-average (DCA) อย่างไร ?
      1. ผ่านทางโทรศัพท์ 
      • Market Timing ต้องดูหรือไม่ ควรลงทุนตอนไหน ?

      การลงทุนผ่าน FINNOMENA PORT เป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นผลของ market timing จะลดลงอย่างมากจนไม่มีนัยสำคัญ

       • ซื้อตามที่ FINNOMENA PORT แนะนำแล้ว และอยากซื้อกองทุนอื่นเพิ่มเติม ทำได้หรือไม่ ?

       ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ใช้ FINNOMENA PORT ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะแสดงผลรวมกองทุนอื่นที่ซื้อเกิน FINNOMENA PORT ไปด้วย

        • ทำไมไม่ต้องใช้สมุดบัญชีกองทุน ?

        เนื่องจากการ FINNOMENA PORT เป็นบัญชีประเภทปิดรายชื่อ หรือ Omnibus Account จึงไม่มีสมุดบัญชีกองทุนที่ออกให้โดย บ.ล.จ.

         

        คำถามที่พบบ่อยสำหรับการติดตามพอร์ตด้วย FINNOMENA PORT

        • จะรู้ข่าวสารการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตได้อย่างไร ?

        ระบบจะมีการแจ้งเตือนข่าวสาร ทั้งใน App FINNOMENA และแจ้งผ่าน E-mail ของท่าน

        • จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องปรับเปลี่ยนพอร์ต ?

        ระบบจะมีการแจ้งเตือนข่าวสาร ทั้งใน App FINNOMENA และแจ้งผ่าน E-mail ของท่าน

        • ถ้าไม่เป็นไปตามเป้า จะเกิดอะไรขึ้น FINNOMENA PORT จะแจ้งเตือนอย่างไร ?

        ระบบจะมีการแจ้งเตือนทั้งใน App FINNOMENA และแจ้งผ่าน E-mail ของท่าน เพื่อแนะนำว่าควรทำอย่างไร

        • จะดูข้อมูลพอร์ตของท่านได้อย่างไร ?

        สามารถดูได้ผ่าน App FINNOMENA และ https://www.finnomena.com/powerup/

         

        คำถามที่พบบ่อยเวลา FINNOMENA PORT ปรับพอร์ต

        • ทำไมเวลา FINNOMENA PORT ปรับพอร์ต จึงให้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนไป กองทุนรวมตลาดเงิน หรีอขาย แล้วค่อยซื้อใหม่ ?

        เพราะปัจจุบัน ยังไม่สามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนข้าม บ.ล.จ. ได้

        • ทำไมเวลา FINNOMENA PORT ปรับพอร์ต จึงต้องทำรายการ 2 ครั้ง ไม่สามารถสั่งครั้งเดียวได้เลย ?

        ขณะที่เราส่งคำสั่งขาย จะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว จะได้เงินเท่าไหร่ เพราะโดยปกติกองทุนรวมจะสรุป NAV หรือราคากองทุน หลังจากหมดเวลาส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว (สิ้นวัน) จึงไม่สามารถสั่งซื้อต่อเนื่องได้ หากจะให้ต่อเนื่องจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายประเภท “สับเปลี่ยน” แต่ปัจจุบัน ยังไม่สามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนข้าม บ.ล.จ. ได้

        • FINNOMENA PORT ปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหน  ?

        FINNOMENA PORT เน้นจัดพอร์ตเพื่อเป้าหมายในระยะยาว ดังนั้นจะปรับในระดับไตรมาส ขึ้นไป ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญจริงๆ