10_VNM

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… VNM 1.) VNM หรือ บริษัท Vietnam Dairy Products Jsc. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นโฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม 2.) ธุรกิจหลักของ VNM คือการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนม และการทำฟาร์มโคนมเพื่อผลิตนมวัวไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์จากนมมากกว่า 200 SKU เช่น นมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต นมผง นมข้ม ไอศกรีม ชีส นมถั่วเหลือง และเครื่องดื่มสำเร็จรูป 3.) บริษัทมีโรงงานผลิต 13 แห่งในประเทศเวียดนาม และส่งออกสินค้ามากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมียอดขายประมาณ 13% […]