ผู้บริหารนับเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจทีเดียว กิจการไหนผู้บริหารดี กิจการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจการไหนที่ผู้บริหารไม่ดีก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวในการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน

ลักษณะกิจการที่พึ่งพิงผู้บริหารมากมักมีลักษณะเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตาม 5 ลักษณะนี้

1. กิจการควบรวมธุรกิจบ่อย

ธุรกิจประเภทนี้ต้องใช้ความสามารถของผู้บริหารมาก เนื่องจากต้องใช้การอ่านธุรกิจและการเจรจาต่อรองสูง ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนมาก และมีผลต่อกิจการสูง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดอย่าง Berkshire Hathaway ที่พึ่งพิงความสำเร็จของวอร์เรน บัฟเฟตมาก

2. กิจการที่อาศัย Connection ในการทำธุรกิจ

ธุรกิจประเภทนี้มักอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ามาใช้ในการเจรจาต่อรอง ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสเท่าไหร่นัก แต่ก็คงต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ธุรกิจเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับงานประมูลต่างๆ เช่น งานรับเหมา งานสัมปทาน

3. กิจการที่พึ่งพิงนวัตกรรมสูง

ธุรกิจที่พึ่งพิงนวัตกรรมสูงมากมักเป็นกิจการที่มีพลวัตหรือ Dynamics ในตัวเองสูง อาศัยการเคลื่อนไหวให้ทันการวิ่งแข่งของอุตสาหกรรม ธุรกิจแบบนี้ผู้บริหารต้องวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีหัวก้าวนำอุตสาหกรรมเสมอ ธุรกิจกลุ่มนี้จึงพึ่งพิง “คน” ค่อนข้างมาก

4. กิจการที่ผู้บริหารใช้คนเป็นแบรนด์

ธุรกิจแบบนี้อาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ได้ เพียงแต่มีลักษณะสำคัญคือผู้บริหารใช้ตัวเองเป็นแบรนด์หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Personal Branding” แน่นอนว่า “คน” นั่นย่อมมีความยั่งยืนน้อยกว่า “องค์กร” อยู่แล้ว นอกจากความเสี่ยงที่จะเกิดจากคนที่อาจจะผิดพลาดด้านการสร้างภาพลักษณ์แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้บริหารจะออกจากธุรกิจจนทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียอีกด้วย

5. กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูง

ธุรกิจแบบนี้มักเป็นธุรกิจที่คู่แข่งแต่ละรายไม่สามารถเรียกกำไรสูงๆ จากการสร้างแบรนด์ได้ ส่วนใหญ่กำไรของกิจการจึงมาจากการที่ผู้บริหารดำเนินงานอย่างชาญฉลาดมากกว่า เช่น การใช้โมเดลธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง การพัฒนาองค์กรให้เป็น Cost Leadership

ลักษณะทั้ง 5 อย่างนี้ไม่ใช่ข้อเสียของกิจการ แต่เป็นความเสี่ยงของกิจการ กล่าวคือไม่ใช่ว่าห้ามลงทุนในกิจการที่พึ่งพิงผู้บริหารมาก แต่นักลงทุนที่ลงทุนต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะแน่นอนว่าพลวัตของคนย่อมเปลี่ยนเร็วกว่าองค์กรเสมอ

กิจการเหล่านี้หากได้ผู้บริหารที่ดีมักจะกลายเป็นสุดยอดกิจการไปเลย เนื่องจากคุณสมบัติของผู้บริหารบางคนนั้นเลียนแบบได้ยากจนกลายเป็นคูเมืองที่แข็งแกร่งมาจากตัวผู้บริหารเอง

แต่ก็อีกเช่นกันว่าคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างง่าย นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามผู้บริหารเหล่านั้น และถือมันจนกว่ามันจะกลายเป็นการลงทุนที่ไม่น่าลงทุนอีกต่อไป

มันอาจจะดีมากเกินไปหรือแย่มากเกินไปก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณี

ลงทุนศาสตร์ – investerest

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ