วอร์เรน บัฟเฟตมีเงินเท่าไหร่ตอนเขาอายุเท่าเรา?

วอร์เรน บัฟเฟต นักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกถือเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์อย่างแท้จริง เพราะเขาปฎิเสธการรับมรดกจากครอบครัว และใช้เงินที่หามาจากการปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์เป็นทุนตั้งต้นชีวิตจนขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้ในปี 2008

ว่าแต่ตอนวอร์เรน บัฟเฟตอายุเท่าเรา เขามีเงินเท่าไหร่กัน?

Business Insider ได้ทำการรวบรวมข้อมูลความมั่งคั่งตลอดช่วงอายุของบัฟเฟตไว้ได้น่าสนใจ โดยการนำเสนอนั้นทำเพื่อให้ภาพลักษณะการเติบโตของความมั่งคั่งของบัฟเฟตเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบคุณค่าจากปริมาณเงินในกระเป๋า เพราะแน่นอน ทุกชีวิตย่อมเลือกทางเดินในชีวิตแตกต่างกันไป

ความมั่งคั่งของบัฟเฟต

อายุ 10 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 1,200 เหรียญเทียบเท่า 42,000 บาทไทยโดยประมาณ

อายุ 20 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 20,000 เหรียญเทียบเท่า 700,000 บาทไทยโดยประมาณ

อายุ 30 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญเทียบเท่า 35 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

อายุ 40 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 34 ล้านเหรียญเทียบเท่า 1,200 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

อายุ 50 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 376 ล้านเหรียญเทียบเท่า 13,160 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

อายุ 60 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 16.5 พันล้านเหรียญเทียบเท่า 577,500 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

อายุ 70 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 35.7 พันล้านเหรียญเทียบเท่า 1,250,000 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

อายุ 80 ปีกว่า
มีเงินประมาณ 67 พันล้านเหรียญเทียบเท่า 2,345,000 ล้านบาทไทยโดยประมาณ

สังเกตว่าบัฟเฟตเริ่มสะสมความมั่งคั่งตั้งแต่อายุ 10 กว่าขวบและสะสมมันไปเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน คงไม่มีใครจินตนาการว่าเด็กหนุ่มส่งหนังสือพิมพ์คนหนึ่งจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถซื้อประเทศได้ทั้งประเทศได้อย่างปัจจุบันนี้

บางที ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากรอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ