วัดผลตอบแทนจากพอร์ตหุ้นอย่างแม่นยำ ด้วยหลักคิด NAV

สงสัยใช่ไหมว่าเราลงทุนชนะหรือแพ้ตลาด?

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่หลายคนเจอ หากเรามีเงินก้อนเดียวนับต้นปีปลายปี แบบนี้เทียบง่าย เพราะดูแค่ว่าพอร์ตโตขึ้นกี่เปอร์เซนต์จากต้นปี ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดหรือไม่อย่างไร เช่น ต้นปีพอร์ตมีขนาด 10,000 บาท ระหว่างปีไม่มีการเติมเงินเลย สิ้นปีพอร์ตมีขนาด 12,000 บาท แบบนี้แปลว่าผลตอบแทนรวม 20% สามารถเทียบกับผลตอบแทนดัชนีได้เลย

แต่ปัญหาคือถ้ามีการเติมเงินระหว่างปีจะทำให้เลขเปอร์เซ็นต์เพี้ยน เพราะเงินต้นที่ใส่เข้ามาระหว่างปีจะถูกนับเหมือนเป็นเงินต้นต้นปีด้วย ทำให้ผลตอบแทนเดิมของเงินต้นต้นปีถูกเฉลี่ยไปให้เงินที่เติมเข้ามา และผลตอบแทนก็จะถูกกระจายไปเป็นเต็มปี ทำให้ผลตอบแทนที่คำนวณได้ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง เพราะช่วงเวลาที่แท้จริงในการลงทุนถูกบิดเบือนไป

การคำนวณ NAV ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

หลักการคือคิดว่าพอร์ตเราเหมือนกองทุนรวม เราเติมเงินคือเราได้หน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหุ้นในพอร์ตขยับขึ้นลง NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุนจะขึ้นลง แต่ปริมาณหน่วยจะคงที่ แต่เมื่อใส่เงินหรือถอนเงิน ปริมาณหน่วยจะเพิ่มลด แต่มูลค่าหน่วยจะเท่าเดิม

พูดแล้วงง ยกตัวอย่างดีกว่า

ก่อนอื่นกำหนดให้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เริ่มต้นเท่ากับ 10.00 บาท เราเติมเงิน 10,000 บาทตอนต้นปีแปลว่าเรากำลังถือหน่วยลงทุนอยู่ 1,000 หน่วย หน่วยละ 10.00 บาท

ผ่านไป 3 เดือน มูลค่าพอร์ตขยับขึ้นไปที่ 12,000 บาท เราตัดสินใจเพิ่มเงินอีก 6,000 บาท แบบนี้ต้องคำนวณ NAV ปัจจุบันก่อน ซึ่งเท่ากับมูลค่าพอร์ตหารด้วยจำนวนหน่วยรวม สรุปว่าตอนนี้ NAV 12.00 บาท เราซื้อเพิ่ม 6,000 บาท ได้เพิ่ม 500 หน่วย มูลค่าพอร์ตลงทุนเพิ่มเป็น 18,000 บาท คือ NAV 12.00 บาท จำนวน 1,500 หน่วย

ต่อมามีเงินปันผลจากหุ้นเข้าบัญชีมา 2,000 บาท แบบนี้ไม่ใช่การซื้อเพิ่ม แต่เป็นผลตอบแทนการลงทุน หน่วยลงทุนเท่าเดิม แต่มูลค่าหน่วยเพิ่มมากขึ้นเป็น 20,000 บาท หรือเทียบเท่า NAV 13.33 บาท

ผ่านไปอีกหกเดือน มูลค่าพอร์ตลดลงเหลือ 19,500 บาท เราตัดสินใจถอนเงินออกมาใช้จ่าย 6,500 บาท แบบนี้คือขายหน่วยลงทุน ก่อนอื่นคำนวณมูลค่า NAV ก่อนจากมูลค่ารวมหารหน่วยลงทุนรวม คือเท่ากับ 13.00 บาท ขายออก 6,500 บาท เท่ากับ 500 หน่วย สรุปตอนนี้เหลือหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

ณ สิ้นปี มูลค่าพอร์ตรวมขยับขึ้นไปอยู่ที่ 21,500 บาท ในขณะที่ SET index ปรับตัวขึ้นมา 10% จากต้นปี รวมเงินปันผลอีก 2.5% แบบนี้เราแพ้หรือชนะตลาด?

คำตอบคือเราสามารถคำนวณ NAV ได้เลย มูลค่าพอร์ต 21,500 บาท หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย แปลว่า NAV เท่ากับ 21.50 บาท เมื่อเทียบต้นปีที่ 10.00 บาท แปลว่าเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 115% ชนะผลตอบแทนรวมตลาดที่ 12.5% (SET total return คือเอาส่วนต่างราคาบวกเงินปันผล)

เห็นไหมว่าการคำนวณแบบ NAV จะช่วยปรับมูลค่าของการลงทุนให้แม่นยำมากขึ้นได้

หลายคนลงทุนแล้วเติมเงินระหว่างทางบ่อย ทำให้ผลตอบแทนเพี้ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอร์ตที่ขาดทุนมากและเติมเงินมาก ยิ่งหุ้นลงเงินที่เติมเข้าไปจะเฉลี่ยขาดทุนทำให้ดูไม่มาก แต่ถ้าเทียบกับผลตอบแทนจริง จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนติดลบไปมากแล้ว

ลองไปปรับประยุกต์ใช้ดู ผมว่าเป็นการคำนวณที่มีประโยชน์มากทีเดียว

ลงทุนศาสตร์ – Investerest