กระแสการหารายได้พิเศษหลังเลิกงานกำลังมาแรงในยุคนี้ ทางเลือกหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ การขับอูเบอร์ (UBER) ซึ่งมีรูปแบบที่เราจะนำรถส่วนตัวออกไปขับรถรับลูกค้าแลกกับค่าโดยสาร โดยแอพพลิเคชันอูเบอร์จะช่วยจับคู่คนขับกับคนนั่งให้ โดยอูเบอร์จะกินค่าธรรมเนียมในการจับคู่นี้ให้ และคนขับก็จะได้ส่วนแบ่งที่เหลือ

อัตราค่าโดยสารอูเบอร์คำนวณจากสูตร ค่าโดยสาร = ค่าเริ่มทริป + (ค่าโดยสารเป็นกิโลเมตร x จำนวนกิโลเมตร) + (ค่าโดยสารเป็นนาที x จำนวนนาที)

ขีดเส้นใต้อูเบอร์จะหักค่าธรรมเนียมจากค่าโดยสาร 25%

เช่น นายปุ่ณปุ๊ณนั่งรถกลับบ้านเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที (ขับไวเหมือนกันนะเนี่ย โดยอัตราค่าเริ่มทริป ณ ปัจจุบันเท่ากับ 25 บาท ค่าโดยสาร 4.5 บาทต่อกิโลเมตร และ 1 บาทต่อนาที

ค่าโดยสาร = 25 + (60 x 4.5) + (30 x 1) = 325 บาท โดยเงินจะเข้าไปที่อูเบอร์ 81.25 บาทและคนขับรถได้ส่วนที่เหลือคือ 243.75 บาท

ค่าธรรมเนียมค่าโดยสารของอูเบอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของบริษัท โดยขึ้นจากอัตรา 20% มาเป็น 25% ในปัจจุบันซึ่งก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต

ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเสื่อมรถยนต์ ค่าแรงงาน ค่าน้ำมัน ผู้ขับรถจะเป็นคนรับผิดชอบ ในขณะที่โปรโมชันต่างๆ ที่ออกโดยอูเบอร์ บริษัทจะรับผิดชอบเอง เช่น การใช้โปรโมชันโค๊ด คนขับรถก็จะได้รับค่าโดยสารตามอัตราจริงจากการคำนวณถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะจ่ายไม่ถึงก็ตาม

การขับอูเบอร์ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะสามารถเลือกให้การบริการได้ยืดหยุ่นกว่าการขับรถแท็กซี่โดยตรง แต่โครงสร้างต้นทุนและส่วนแบ่งรายได้ก็แตกต่างกันออกไปเช่นกัน เจ้าของรถก็ต้องพิจารณาตรงจุดนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน

ลงทุนศาสตร์ – http://www.investerest.co/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ