แจ้งเตือน
ลงทะเบียนสำเร็จ!

เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อท่านกลับอีกครั้งเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน FINNOMENA FA Summit 2020

FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันตอบรับเข้าร่วมงานจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ partnership@finnomena.com