แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน TISCOBIG ให้ครบ 10% ของพอร์ต ด้วยการขายทำกำไรจากกองทุน ABSM 10% พอร์ต แทนเนื่องจากเหตุผลดังนี้

  1. เรามองว่าควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Big Cap ที่ได้รับประโยชน์จากเงินทุนต่างชาติที่คาดว่าจะกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยยะในช่วงปี 2018 และน่าจะได้รับประโยชน์จาก January effect ในช่วงต้นปี 2018
  2. เรามองว่ากองทุน TISCOBIG เป็นกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Big Cap ที่ perform ได้ดีและหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่ม High beta ที่นำดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้ดี
  3. กองทุน ABSM เป็นกองทุนสไตล์ Low beta ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากภาวะตลาดขาขึ้นได้น้อยกว่ากองทุนหุ้น Big Cap เช่น TISCOBIG

ภาพเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุน TISCOBIG และ ABSM ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 60
(วันจัดตั้งกอง TISCOBIG) ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 60

ที่มา: Bisnews

อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ลงทุนในกองทุน ABSM อยู่แล้วยังมีกำไรไม่เกิน 1% เรายังไม่แนะนำให้ switch กองจนกว่าจะกำไรเนื่องจากหุ้นไทยโดยภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง จึงยังสามารถรอให้กำไรก่อนที่จะสับเปลี่ยนกองได้