คำแนะนำพิเศษ : สำหรับลูกค้าที่ถือครองกองทุนตราสารหนี้ ที่ถือครองตราสารหนี้การบินไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐฯรายงานเปิดเผยแนวทางการฟื้นฟูกิจการการบินไทย ประกอบไปด้วย ให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กองทุนวายุภักดิ์ ภายหลังการขายหุ้นแล้ว กระทรวงการคลังจะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 47% ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยให้กรรมการลาออกจนเหลือ 3 คน ซึ่งยังไม่มีกำหนดรายชื่อผู้ที่ต้องลาออกหรือผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ แต่ในขั้นแรก 3 คนที่มีรายชื่อว่าจะเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตซีอีโอ ปตท. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และอดีต ดีดีการบินไทย ร้องขอต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ […]