FINNOMENA Long Term Call: จังหวะสะสมลงทุนระยะยาวในหุ้นเวียดนาม หลังกลับตัวที่เส้น 200 วัน

ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน (13/01/2022) แตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ซึ่งเป็นระดับดัชนีซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นการปรับตัวลงและหยุดที่แนวรับเช่นนี้เป็นการสะท้อนสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน (13/01/2022) แตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ซึ่งเป็นระดับดัชนีซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นการปรับตัวลงและหยุดที่แนวรับเช่นนี้เป็นการสะท้อนสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน รูปที่ 1 : VN30 Chart time frame Day | Source : Tradingview As of 19/01/2022 ด้านประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเวียดนามสำหรับปี 2022 ถูกคาดไว้ที่ 7.3% โดดเด่นเหนือประเทศสำคัญทั่วโลก หนุนด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งเสริมการส่งออกและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม รูปที่ 2 : Bloomberg Estimate 2022 Global GDP | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 19/01/2022 FINNOMENA Investment Team จึงนำ Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยของปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนี VNI Index ซึ่งมีสัดส่วนหลักคล้ายกับดัชนี VN 30 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีระดับมูลค่าที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านประมาณการ EPS เฉลี่ยสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จึงสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสมพร้อมการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น รูปที่ 3 : Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลก | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 07/12/2021 ด้วยปัจจัยด้านเทคนิคและพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนาม FINNOMENA Investment Team จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในรูปแบบ Long Term Call ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเป็น VN30 Total Return Index รูปที่ 4 : PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding | Source : PRINCIPAL, As of 19/01/2022 Fund Fact Sheet As of 31/12/2021 FINNOMENA Investment Team

ด้านประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเวียดนามสำหรับปี 2022 ถูกคาดไว้ที่ 7.3% โดดเด่นเหนือประเทศสำคัญทั่วโลก หนุนด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งเสริมการส่งออกและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม

ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน (13/01/2022) แตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ซึ่งเป็นระดับดัชนีซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นการปรับตัวลงและหยุดที่แนวรับเช่นนี้เป็นการสะท้อนสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน รูปที่ 1 : VN30 Chart time frame Day | Source : Tradingview As of 19/01/2022 ด้านประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเวียดนามสำหรับปี 2022 ถูกคาดไว้ที่ 7.3% โดดเด่นเหนือประเทศสำคัญทั่วโลก หนุนด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งเสริมการส่งออกและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม รูปที่ 2 : Bloomberg Estimate 2022 Global GDP | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 19/01/2022 FINNOMENA Investment Team จึงนำ Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยของปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนี VNI Index ซึ่งมีสัดส่วนหลักคล้ายกับดัชนี VN 30 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีระดับมูลค่าที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านประมาณการ EPS เฉลี่ยสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จึงสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสมพร้อมการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น รูปที่ 3 : Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลก | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 07/12/2021 ด้วยปัจจัยด้านเทคนิคและพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนาม FINNOMENA Investment Team จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในรูปแบบ Long Term Call ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเป็น VN30 Total Return Index รูปที่ 4 : PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding | Source : PRINCIPAL, As of 19/01/2022 Fund Fact Sheet As of 31/12/2021 FINNOMENA Investment Team

FINNOMENA Investment Team จึงนำ Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยของปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนี VNI Index ซึ่งมีสัดส่วนหลักคล้ายกับดัชนี VN 30 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีระดับมูลค่าที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านประมาณการ EPS เฉลี่ยสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จึงสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสมพร้อมการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น

ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน (13/01/2022) แตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ซึ่งเป็นระดับดัชนีซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นการปรับตัวลงและหยุดที่แนวรับเช่นนี้เป็นการสะท้อนสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน รูปที่ 1 : VN30 Chart time frame Day | Source : Tradingview As of 19/01/2022 ด้านประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเวียดนามสำหรับปี 2022 ถูกคาดไว้ที่ 7.3% โดดเด่นเหนือประเทศสำคัญทั่วโลก หนุนด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งเสริมการส่งออกและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม รูปที่ 2 : Bloomberg Estimate 2022 Global GDP | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 19/01/2022 FINNOMENA Investment Team จึงนำ Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยของปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนี VNI Index ซึ่งมีสัดส่วนหลักคล้ายกับดัชนี VN 30 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีระดับมูลค่าที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านประมาณการ EPS เฉลี่ยสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จึงสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสมพร้อมการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น รูปที่ 3 : Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลก | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 07/12/2021 ด้วยปัจจัยด้านเทคนิคและพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนาม FINNOMENA Investment Team จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในรูปแบบ Long Term Call ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเป็น VN30 Total Return Index รูปที่ 4 : PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding | Source : PRINCIPAL, As of 19/01/2022 Fund Fact Sheet As of 31/12/2021 FINNOMENA Investment Team

ด้วยปัจจัยด้านเทคนิคและพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนาม FINNOMENA Investment Team จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในรูปแบบ Long Term Call ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเป็น VN30 Total Return Index

ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน (13/01/2022) แตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ซึ่งเป็นระดับดัชนีซึ่งเคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้ง ก่อนปรับตัวขึ้นอีกครั้งดังนั้นการปรับตัวลงและหยุดที่แนวรับเช่นนี้เป็นการสะท้อนสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน รูปที่ 1 : VN30 Chart time frame Day | Source : Tradingview As of 19/01/2022 ด้านประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเวียดนามสำหรับปี 2022 ถูกคาดไว้ที่ 7.3% โดดเด่นเหนือประเทศสำคัญทั่วโลก หนุนด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งเสริมการส่งออกและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม รูปที่ 2 : Bloomberg Estimate 2022 Global GDP | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 19/01/2022 FINNOMENA Investment Team จึงนำ Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยของปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลกพบว่าดัชนี VNI Index ซึ่งมีสัดส่วนหลักคล้ายกับดัชนี VN 30 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีระดับมูลค่าที่ต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก ด้านประมาณการ EPS เฉลี่ยสูงกว่าดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก จึงสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีมูลค่าที่เหมาะสมพร้อมการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น รูปที่ 3 : Forward P/E และประมาณการ EPS เฉลี่ยปี 2022-2023 ของดัชนีแต่ละประเทศทั่วโลก | Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 07/12/2021 ด้วยปัจจัยด้านเทคนิคและพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนาม FINNOMENA Investment Team จึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในรูปแบบ Long Term Call ผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเป็น VN30 Total Return Index รูปที่ 4 : PRINCIPAL VNEQ-A Top Holding | Source : PRINCIPAL, As of 19/01/2022 Fund Fact Sheet As of 31/12/2021 FINNOMENA Investment Team

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ