สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT | Goal โปรดทราบ
  • ในการทำรายการปรับพอร์ท หลังจากลูกค้าทำการขายกองทุนออกไป ระยะเวลาในการรับเงินของแต่ละกองทุนอาจจะไม่เท่ากัน ให้ลูกค้าตรวจสอบเงินในบัญชีก่อนทำรายการซื้อกองทุนกลับ ตามสัดส่วนที่แนะนำ
  • หากลูกค้ามีการทำรายการตัดเงินลงทุนทุกเดือนแบบอัตโนมัติ (DCA) ท่านลูกค้าจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรายการ DCA เดิมทั้งหมด และทำรายการใหม่ตามสัดส่วนที่แนะนำ
  • สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

FINNOMENA PORT | Goal คือบริการแนะนำพอร์ตลงทุนสำหรับทุกเพศทุกวัย  โดยแต่ละคนจะสามารถเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับตนเองหรือครอบครัวได้  เพราะการลงทุนไม่จำเป็นต้องจบที่การเกษียณเสมอไป เป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิตของคนไม่เหมือนกัน บางคนอยากเก็บเงินเพื่อศึกษาต่อ บางคนอยากเก็บเป็นมรดกให้ลูก และหลายๆคนก็เก็บเงินเพื่อแต่งงาน นี่คือเหตุผลว่าทำไม FINNOMENA PORT | Goal จึงให้เลือกเป้าหมาย ระยะเวลาลงทุน ความเสี่ยงที่รับได้ ก่อนจะเสนอพอร์ตที่เหมาะสมที่สุดให้

เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของนักลงทุน จึงใช้ Financial Model ผสมกับ Big Data ออกมาเป็นพอร์ตที่ลูกค้าแต่ละท่านต้องการ

แต่ Model นั้น ไม่ได้ยึดเพียงอดีตเช่นทั่วๆ ไปที่อื่นทำ เพราะเชื่อว่าการจัดพอร์ตโดยดูที่อดีตอย่างเดียวไม่ได้ จึงใช้ความชำนาญของผู้จัดการกองทุนผสมเข้าไปกับสถิติในอดีตด้วย ผ่านโมเดลคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Black-Litterman ที่ทางทีม FINNOMENA ได้ปรับให้เข้ากับคนไทยแล้ว มากำหนดกลยุทธการลงทุนภาพใหญ่ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนกับ FINNOMENA

หากลองดูความเป็นไปได้ทั้งหมดในการเลือกกองทุนมาจัดพอร์ต (ลงต่ำสุดกองละ 5%) ก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

ผลของการจำลองพอร์ต Goal ทั้งหมดที่ลงทุนได้ ครั้งล่าสุดจากการใช้  Black-Litterman Model  (ณ.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

จะสังเกตได้ว่า เราได้เลือกจุดแดงๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดให้ลูกค้า

FINNOMENA PORT | Goal ทำงานอย่างไร?

นอกจากข้อมูลทางสถิติในอดีตแล้ว เรายังใช้ความรู้และความชำนาญของทีม FINNOMENA Investment Team มาผนวกเข้ากับข้อมูลเชิงปริมาณของ Black-Litterman Model เพื่อเลือก พอร์ตลงทุนที่ดีที่สุด พร้อมทั้งลงลึกในข้อมูลกองทุนบางกองที่ทาง FINNOMENA Investment Team พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะแนะนำให้กับนักลงทุนของ FINNOMENA PORT | Goal

Black-Litterman Model แนะนำว่าหลายพอร์ตควรมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักบางส่วน และ FINNOMENA Investment Team ได้คัดเลือกกองทุน ที่มีโอกาส Outperform ตลาดสูงในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่ำ ผลตอบแทน ความผันผวน ดีที่สุดและขั้นต่ำไม่สูง ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน แนะนำเข้ามาในพอร์ต เช่นกอง KTEF, TMBGQG และ KF-EM

นักลงทุนของ FINNOMENA PORT | Goal สามารถปรับพอร์ตตามคำแนะนำที่ระบบส่งให้ทาง Application FINNOMENA ได้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ตัวอย่างการปรับพอร์ตของ FINNOMENA PORT | Goal Lv.3

ทำไมต้องปรับพอร์ต?

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกรวมทั้งประเทศไทยเริ่มมีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น หลังใส่มุมมองของทีมงานเข้าไปใน Black-Litterman Model พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ จึงแนะนำให้มีการปรับพอร์ตเพื่อรองรับความผันผวนที่จะเข้ามาในอนาคตทั้งจากหุ้นและตราสารหนี้

FINNOMENA PORT | Goal โดยปกติแล้ว ทุกๆ 6-12 เดือนจะมีการปรับพอร์ตและทำ Portfolio Rebalancing ตามความเหมาะสมของภาวะตลาด ซึ่งการปรับพอร์ตครั้งนี้เป็นการปรับพอร์ตครั้งแรกของปี 2018

ในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานจาก Black-Litterman Model ร่วมกับการวิเคราะห์จาก FINNOMENA Investment Team สามารถทำผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีให้นักลงทุนของ FINNOMENA PORT | Goal ชนะเงินฝากและเงินเฟ้อได้ แม้จะต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาว แต่ก็ควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนได้อย่างน่าประทับใจ

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีของ FINNOMENA PORT | Goal ทุกระดับ

FINNOMENA PORT | Goal ไม่ได้มีดีแต่การสร้างผลตอบแทน

ความดีงามของ FINNOMENA PORT | Goal มีมากกว่าการสร้างผลตอบแทนเพราะ Model ไม่เพียงคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมสำหรับผลตอบแทนคาดหวังของแต่ละแผนเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด เท่าที่ทำได้ตามเป้าหมายผลตอบแทนที่วางไว้

FINNOMENA PORT | Goal ไม่เน้นการทำ Market timing เพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะสั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว ดังนั้นการปรับพอร์ตจึงมีไม่บ่อยในสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดการปรับพอร์ตของ FINNOMENA PORT | Goal แต่ละแผนนักลงทุนทุกท่านสามารถหาข้อมูลได้จาก Notification ปรับพอร์ตในแอปพลิเคชั่นของ FINNOMENA , หาข้อมูลกองทุนได้ที่ Finnomena.com/fund และติดตามรายละเอียดการปรับพอร์ตและกองทุนที่เลือกเข้าใหม่ได้ที่ FINNOMENA Live ประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสฯ

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT | Goal โปรดทราบ
  • ในการทำรายการปรับพอร์ท หลังจากลูกค้าทำการขายกองทุนออกไป ระยะเวลาในการรับเงินของแต่ละกองทุนอาจจะไม่เท่ากัน ให้ลูกค้าตรวจสอบเงินในบัญชีก่อนทำรายการซื้อกองทุนกลับ ตามสัดส่วนที่แนะนำ
  • หากลูกค้ามีการทำรายการตัดเงินลงทุนทุกเดือนแบบอัตโนมัติ (DCA) ท่านลูกค้าจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรายการ DCA เดิมทั้งหมด และทำรายการใหม่ตามสัดส่วนที่แนะนำ
  • สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID:@FINNOMENAPORT

หมายเหตุเพิ่มเติม

ในสภาวะปกติ ช่วงเวลาที่ไม่ช้าเกินไปสำหรับการปรับพอร์ทคือภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หลังวันที่ออกบทความ

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ