FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้าน หลัง Real Yield และ ดอลลาร์ชะลอตัว

นับตั้งแต่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา Dollar Index ได้อ่อนค่าลงมาสู่ระดับ 102.78 จุด สอดคล้องกับการปรับตัวลงของพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดสู่ระดับ 2.785% จากความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมาย

หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (MA 200) ในช่วงวันพุธ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อน Momentum เชิงบวกจากการเข้าซื้อหลังอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และต้นทุนทางการเงินในการลงทุนทองคำในตลาดโลกอย่างดอลลาร์ปรับตัวลง

FINNOMENA Investment Team มองว่าการปรับตัวขึ้นและสามารถยืนเหนือเส้นแนวต้านได้ในรอบนี้มีนัยสำคัญท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุน จึงแนะนำลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้าน หลัง Real Yield และ ดอลลาร์ชะลอตัว

รูปที่ 1 กราฟราคาทองคำ (XAU/USD) และระดับ Upside และ Downside I Source: tradingview as of 23/05/2022

โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับราคาไม่เกิน 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน 

ตัวอย่างเช่น 

  • ราคาทองคำยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถึงแม้ราคาทองคำจะกลับลงมาต่ำกว่า 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำแบ่งขายบางส่วนตามดุลยพินิจของนักลงทุนที่ช่วงราคา 1,880-2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (upside 1.97% – 8.15%) และจุด Take Profit ทั้งหมดที่ระดับ 2,070 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (upside +12.20%)
  2.  แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อราคาต่ำกว่า 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (downside -3.84%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. สำหรับนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนทองคำหรือทองคำอยู่แล้วมากกว่า 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด FINNOMENA Investment Team ไม่แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนหรือลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ครั้งนี้
  4. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

TMBGOLDS

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้าน หลัง Real Yield และ ดอลลาร์ชะลอตัว

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของ TMBGOLDS I Source: tmbameastspring.com as of 20/05/2021, Fund Fact Sheet As of 29/04/2022

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 8) พร้อมด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจ ซึ่ง TMBGOLDS ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขาย, รับซื้อคืน และส่วนต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) มีนโยบายลงทุนแบบ Passive ส่งผลให้กองทุนเหมาะสมแก่การเข้าลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นตามดัชนีชี้วัด

WE-GOLD

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้าน หลัง Real Yield และ ดอลลาร์ชะลอตัว

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของ Jupiter Gold & Silver Fund กองทุนหลัก WE-GOLD I Source: weasset.co.th as of 20/05/2022, Fund Fact Sheet As of 31/03/2022

กองทุนมีนโยบายลงทุนใน Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) เพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 7) พร้อมด้วยการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนแบบ Active สามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน รวมถึงกองทุนอีทีเอฟที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำหรือเงิน เพื่อให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะสั้น

กองทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะการลงทุนในประเภทเดียวกับกองทุน TMBGOLDS

https://www.finnomena.com/fund/filter?period=1Y&size=100&sort=RT_1Y,DESC&where%5B%5D=category,%3D,LC00002497&where%5B%5D=type,%3D,general&where%5B%5D=div,%3D,unpaid

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT