ถึงเวลาปรับพอร์ต: GOAL, 1st Million, All Balance (มกราคม 2021)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปี 2020 ที่ผ่านมานั้น เป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวน จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ลุกลามทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทั้งกรณีการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดมากขึ้น รวมไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เหล่านั้นล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อมุมมองการลงทุนของ FINNOMENA Investment Team อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทำให้ Goal, 1st Million และ All Balance Port ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation ที่จัดสัดส่วนการลงทุนด้วย  Black-Litterman Model หัวใจของ FINNOMENA Robo-Advisor ที่ผสมผสานระหว่างโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยคำนวณค่าสถิติในอดีต กับ มุมมองการลงทุนในอนาคตจากผู้แนะนำการลงทุนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการปรับสัดส่วน เพื่อสะท้อนมุมมองดังกล่าว

พร้อมดัวยการ Rebalance ซึ่งคือการเข้าซื้อเพิ่มในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตราคาปรับลงมาก การขายทำกำไรในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก หรือเป็นกลไกการ “ซื้อถูกขายแพง” นั่นเอง ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ปรับสัดส่วนการลงทุน ดังนี้

FINNOMENA Recommended

ที่สำคัญนักลงทุนทุกท่าน นอกจากปรับสัดส่วนการลงทุนแล้ว อย่าลืมปรับแก้คำสั่งซื้อแบบ DCA ให้เป็นไปตามสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแนะนำสำหรับแผนการลงทุน 1st Million และ Goal โดยสามารถศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนได้จากลิ้งค์นี้

แอปพลิเคชัน: https://www.youtube.com/watch?v=wOyQnLiePNI
เว็บไซต์: https://www.youtube.com/watch?v=Q6T1wIpShQ4

โปรดคลิกที่รูป เพื่อดูรูปภาพขนาดเต็ม

Goal DCA 20,000 THB Down

ถึงเวลาปรับพอร์ต: GOAL, 1st Million, All Balance (มกราคม 2021)

Goal DCA 20,000 THB Up

ถึงเวลาปรับพอร์ต: GOAL, 1st Million, All Balance (มกราคม 2021)

1st Million

ถึงเวลาปรับพอร์ต: GOAL, 1st Million, All Balance (มกราคม 2021)

All Balance

ถึงเวลาปรับพอร์ต: GOAL, 1st Million, All Balance (มกราคม 2021)

โดยการแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุน ระบบจะแจ้งเตือนลูกค้าอีกครั้งภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ต่อจากนี้ โดยพิจารณาถึงสภาวะตลาดในระยะสั้นอันใกล้นี้ด้วย ซึ่งจะทำให้พอร์ตการลงทุนแต่ละระดับความเสี่ยงได้รับคำแนะนำในเวลาที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนต้องการที่จะปรับพอร์ตตามคำแนะนำดังกล่าวก่อนล่วงหน้า สามารถที่จะทำรายการได้ด้วยตนเองผ่าน Website, Mobile  Application ได้

ที่สำคัญนักลงทุนทุกท่านอย่าลืมปรับแก้คำสั่งซื้อแบบ DCA ให้เป็นไปตามสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแนะนำสำหรับแผนการลงทุน 1st Million และ Goal โดยสามารถศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนได้จากลิ้งค์นี้แอปพลิเคชัน:https://www.youtube.com/watch?v=wOyQnLiePNI
เว็บไซต์:https://www.youtube.com/watch?v=Q6T1wIpShQ4

 

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย