FINNOMENA Market Alert: ตลาดหุ้นจีนร่วงแรง หลังนักลงทุนกังวล Bond Yields ขึ้น

ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงแรงตามตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมา การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดจากความกังวลเรื่องผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) ปรับตัวขึ้น จากความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ 5 ปี หรือ 5 Year U.S. Breakeven rate ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ที่ 2.5%

ช่วงเช้าที่ผ่านมา ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลง 2.68% และ China A50 ปรับตัวลง 2.70% โดยผลกระทบหลักมาจากกลุ่ม Consumer Staple และ Raw Materials เช่น บริษัทเหล็ก รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่อย่าง Kweichow Moutai ที่ปรับตัวลดลง 6%

FINNOMENA Investment Team มองว่าการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้น ซึ่งหากปรับขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง Fed ต้องแสดงท่าทีผ่อนคลายหรือเพิ่มมาตรการกระตุ้น เพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนรัฐบาลซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน

ในระยะยาว เรามีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนและสหรัฐฯ ดังนั้นการปรับตัวลงของตลาดหุ้น จะช่วยสร้างผลดีด้วยการลดความตึงตัวของมูลค่า ซึ่งกดดันตลาดหุ้นในระยะที่ผ่านมา

FINNOMENA Investment Team ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแนะนำนักลงทุนทยอยลงทุนสะสมตามพอร์ตการลงทุนแนะนำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ