รีวิวผลตอบ NTER ทุกแผน เดือนมกราคม 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับเดือนแรกของปี 2561 ในเดือนที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีของตลาดหุ้นโลกอีกเดือน จากเศรษฐกิจภาพรวมยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว สำหรับผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมา เป็นดังนี้

NTER GOAL

พอร์ตการลงทุนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และต้องการจัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ปรับเปลี่ยนความเสี่ยงได้ตามต้องการ ตั้งใจสร้างวินัยการออม และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน

NTER First Million

พอร์ตเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพิ่งเริ่มต้นลงทุน มีความตั้งใจในการสร้างวินัยการลงทุนเพื่อเก็บเงิน 1 ล้านแรก และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน

NTER GIF

เน้นการลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับคนมีเงินก้อนและต้องการใช้กระแสเงินสดจากการลงทุน คาดหวังผลตอบแทน 5-8% ต่อปี โดยในปีที่แล้ว เราสร้างกระแสเงินสดและกำไรได้จริงหักค่าธรรมเนียมแล้วรวม 8.83% จากบทความ ลงทุนกับ NTER GIF ได้กระแสเงินสดเท่าไหร่บ้าง ในปีที่แล้ว?

NTER GAR

เน้นเพิ่มพูนมูลค่าการลงทุน จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก มีการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาด เหมาะสำหรับคนมีเงินก้อนและรับความเสี่ยงได้ปานกลาง คาดหวังผลตอบแทน 8% ต่อปี

NTER TOP5

โมเดลพอร์ตการลงทุนเชิงรุก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างเข้มข้น เหมาะสำหรับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมาก สามารถรับการขายตัดขาดทุนได้ และพร้อมปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดได้ โดยต้องการผลตอบแทนสูงคล้ายการลงทุนในหุ้น เป็นการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 กอง ปรับพอร์ตตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด ผลตอบแทนที่คาดหวังต่อปีประมาณ 10-15% ต่อปี

พิเศษ
หากท่านสนใจเปิดบัญชีลงทุนเพื่อรับคำแนะนำลงทุนจริงกับ NTER GIF กรุณากรอกรายละเอียดสั้น ๆ ได้ ที่ www.finnomena.com/nter-exclusive-club เพื่อรับบริการพิเศษจากเรา (จำนวนจำกัด)


คำเตือน

• ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน
• ผลตอบแทนที่คาดการณ์ของฟินโนมีนาถูกพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่ใช่การประกันว่าจะได้ผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
• ข้อมูลและการคาดการณ์ข้างต้น จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้องความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของข้อมูลได้
• ข้อมูลและความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด
• ค้นหาหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการผ่าน www.finnomena.com เลือก “factsheet กองทุน”

nter logo

สนใจลงทุนในกองทุนรวม พร้อมรับคำแนะนำการลงทุนจริงจาก FINNOMENA แค่กรอกรายละเอียดสั้นๆ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์