TOP5 โมเดลการลงทุนเชิงรุก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างเข้มข้น

สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทุนหุ้นอยู่แล้ว มักจะสามารถรับความเสี่ยงได้สูง รวมถึงต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังที่สูงตามไปด้วย บางท่านพอมาลงทุนด้วยการจัดพอร์ตแบบ Asset allocation กระจายการลงทุนผ่านหลากหลายสินทรัพย์จนมากเกินไป มีการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดที่ไม่ไวมากนัก อาจจะไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการ แต่ก็ยังมีความสนใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีโอกาสในการลงทุนรออยู่มากมายผ่านหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้ทาง FINNOMENA จึงผนึกกำลังกับ INFINITI Global Investors เพื่อนำเสนอโมเดลการลงทุนใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของนักลงทุนผ่าน TOP5

TOP5 คืออะไร?

Top 5 คือ โมเดลการลงทุนเชิงรุกที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมโดยเน้นลงทุนในกองทุนรวมหุ้น คาดหวังตอบแทนในระดับสูงและมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงมาก ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละช่วงเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุน ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

TOP5 เหมาะกับใครบ้าง?

  1. ผู้ที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 1 – 3 ปี
  2. ผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น หุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น มาแล้วและมีความเข้าใจในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูง
  3. ผู้ที่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในระดับสูงมากได้ สามารถยอมรับการปรับพอร์ตที่ฉับไว และการปรับพอร์ตแบบตัดขาดทุน (Cut loss) เพื่อรักษาวินัยในการลงทุนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงสภาวะตลาด
  4. ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงแบบกองทุนรวมหุ้น เน้นการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉพาะกองทุนหุ้น กระจุกตัวผ่านกองทุนสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงสภาวะตลาด

TOP5 ลงทุนในอะไร?

Top Five เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ต เน้นเป็นกองทุนหุ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นหลัก กระจุกตัวสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุนในแต่ละช่วงสภาวะตลาด

เป้าหมายการวางกลยุทธ์คำแนะนำการลงทุนของ TOP5

  1. Top 5 เป็นโมเดลให้คำแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนให้ชนะผลตอบแทนในการลงทุนดัชนีหุ้นโลก
  2. พยายามมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนผ่านกองทุนรวมสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงสภาวะตลาด โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการจับจังหวะตลาดทั้งการเข้าซื้อ ขายทำกำไร ตลอดจนการขายตัดขาดทุนเพื่อรักษาผลตอบแทน

TOP5 มีกระบวนการกำหนดพอร์ตการลงทุนแนะนำอย่างไร?

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญการลงทุนผ่านทีมคณะกรรมการลงทุนร่วมของ INFINITI Global Investors และ FINNOMENA  ที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการจัดการกองทุนและการให้คำแนะนำการลงทุนมาร่วมประชุมกันเป็นรายสัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ตลาดทุนและสินทรัพย์ต่างๆผ่านหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านพื้นฐาน ปัจจัยด้านมูลค่า ปัจจัยด้านโมเมนตัม และปัจจัยด้านความเสี่ยง  เพื่อกำหนดมุมมองการลงทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

TOP5 สามารถแนะนำลงทุนในกองทุนหุ้น ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100% ของพอร์ต ขึ้นอยู่กับโอกาสและสภาวะตลาดที่เหมาะสม   โดยเราจะเน้นเลือกกองทุนหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศที่เรามองว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี  มีมูลค่าสมเหตุสมผล  และที่สำคัญคือมีโมเมนตัมที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

TOP5 ปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหน?

ในกระบวนการทำงานของคณะกรรมการลงทุน เราจะทำการวิเคราะห์ และ สรุป Model Port หลักเดือนละครั้ง สำหรับความถี่ในการปรับพอร์ตนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว ในบางเดือนอาจจะไม่มีเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามการปรับพอร์ตของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับจังหวะความพร้อมของแต่ละท่าน

และในสภาวะที่ไม่ปกติ ทีมงานลงทุนของเราติดตามตลาดเป็นรายวันใกล้ชิดเป็นพิเศษ เราพร้อมจะปรับพอร์ตได้ทันที ตามสถานการณ์ และจะสื่อสารให้กับนักลงทุนทราบทันที

TOP5 ต่างกับ GAR อย่างไร?

TOP5 จะให้คำแนะนำการลงทุนแบบเชิงรุกกว่าในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เน้นการลงทุนหลักในกองทุนรวมหุ้นไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนชนะดัชนีหุ้นโลก โดย TOP5 มีเป้าหมายผลตอบแทน 10 – 15% ในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี) และกระจุกตัวในกองทุนรวมสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุน ในแต่ละสภาวะตลาด มีการปรับพอร์ตที่เด็ดขาดและฉับไวกว่าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไว  ในขณะที่ GAR จะเน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ต่ำกว่า Top 5 และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยราว 8% ต่อปีในระยะยาว (ไม่ใช่การการันตี)

TOP5 เหมาะสำหรับเงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ ? เพราะอะไร ?

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน TOP5 ทาง FINNOMENA มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 10 ล้านบาทเป็นต้นไป เนื่องจากโมเดลพอร์ตดังกล่าวเป็นการให้คำแนะนำการลงทุนแบบเชิงรุก มีการปรับพอร์ตที่ฉับไวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ต้องอาศัยผู้แนะนำการลงทุนที่คอยติดตามอย่างใกล้ชิดและให้คำแนะนำมากกว่าโมเดลอื่นเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับผู้ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูง เข้าใจในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้สูง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ