ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงประมาณ 13% เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางการเวียดนามได้ใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุดจนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดที่วันละ 13,000 ราย เหลือเพียง 3,500 ราย

เมื่อภาพรวมปัญหาดังกล่าวอันเป็นสาเหตุให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงเริ่มคลี่คลาย FINNOMENA Investment Team ได้ติดตามสถานการณ์เพื่อหาโอกาสที่เหมาะสมมาโดยตลอด และพบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งหนุนด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

เวียดนามเผชิญกับปัญหาดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนส่งให้ตลาดหุ้นปรับตัวลง อย่างไรก็ตามกลับพบว่าประมาณการ EPS (กำไรต่อหุ้น) ถูกปรับลดลงเพียงเล็กน้อยสวนทางสถานการณ์ ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบการปรับประมาณการ EPS กับดัชนี S&P 500 พบว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีการปรับประมาณการ EPS ที่โดดเด่นไม่แพ้ดัชนี S&P 500 และเมื่อปลายเดือนกันยายนในขณะที่รัฐบาลเวียดนามเรื่มคลายมาตรการควบคุมโรค ตัวเลข EPS ก็ถูกปรับเพิ่มประมาณการขึ้นอีกครั้งสะท้อนสัญญาณเชิงบวก

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

ด้านตัวเลข Manufacturing PMI ซึ่งสะท้อนมุมมองการเติบโตในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมเวียดนาม ปรับตัวลงเข้าสู่แดนหดตัวพร้อมแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ที่ 40.2 จุด FINNOMENA Investment Team มองว่าทั้งตัวเลขนี้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้แตะจุดต่ำสุดไปแล้ว และกำลังมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว 

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว Google Mobility สะท้อนชัดเจนว่าการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น (Retail, Grocery) เช่นเดียวกับการเดินทาง (Transit Stations) รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลข้างต้นพบว่าปัจจัยในเชิงโมเมนตัมของตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มฟื้นตัว

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

ในแง่ระดับมูลค่าของตลาดหุ้นเวียดนามยังต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 รวมไปถึงอัตราส่วน P/E ของดัชนี VN30 อยู่ที่12.45 เท่า ต่ำกว่า MSCI Vietnam ที่ 14.76 เท่า เรียกได้ว่าปัจจัยเชิงโมเมนตัมช่วยให้ระดับมูลค่าลดลงพร้อมมีช่องว่างให้มูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีก

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

เมื่อประกอบกับการที่สัดส่วนหลักของตลาดหุ้นเวียดนามคือนักลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามมีความสัมพันธ์และมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของ Dollar Index ซึ่งเป็นตัวแทนของสกุลเงินดอลลาร์ต่ำ ทำให้การทำ QE Tapering ของสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ Dollar Index ปรับตัวสูงจากการไหลออกของ Fundflow มีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามจำกัดมากกว่าตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Market และ Frontier Market ในภาพรวม

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ที่เน้นลงทุนในหุ้นรายตัวโดยตรง และมีดัชนี VN30 เป็นดัชนีอ้างอิงที่มีระดับ Valuation ต่ำกว่าดัชนี MSCI Vietnam อีกทั้งดัชนี VN30 ยังมีสัดส่วนอุตสาหกรรมการเงินถึง 42% ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลตอบแทนมีทิศทางเดียวกับวัฏจักรเศรษฐกิจ

FINNOMENA Recommended

GAR

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

การปรับตัวลงของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา เมื่อประกอบกับการเปิดเมือง ท่ามกลางการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ที่เร่งตัวช่วยให้เศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวเข้าสู่ระดับปรกติ หนุนให้ระดับ Valuation ที่ตึงตัวในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสคลายตัวลง FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งมีดัชนีเปรียบเทียบคือ VN30 ซึ่งมีระดับ Valuation ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ MSCI Vietnam เพื่อรับโอกาสจากการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนามในอนาคต

TOP5

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

การปรับตัวลงของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมา เมื่อประกอบกับการเปิดเมือง ท่ามกลางการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ที่เร่งตัวช่วยให้เศรษฐกิจมีโอกาสฟื้นตัวเข้าสู่ระดับปรกติ หนุนให้ระดับ Valuation ที่ตึงตัวในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสคลายตัวลง FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งมีดัชนีเปรียบเทียบคือ VN30 ซึ่งมีระดับ Valuation ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ MSCI Vietnam เพื่อรับโอกาสจากการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนามในอนาคต

GIF

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

GIF ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอที่ระดับ 3-5% ต่อปี โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมประมาณ 44% ซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนแล้ว FINNOMENA Investment Team จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

GCP

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

GCP ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก โดยที่มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมประมาณ 26% ซึ่งเหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนแล้ว FINNOMENA Investment Team จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

All Balance

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

All Balance Port ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Asset Allocation ที่จัดสัดส่วนการลงทุนด้วย  Black-Litterman Model หัวใจของ FINNOMENA Robo-Advisor ที่ผสมผสานระหว่างโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยคำนวณค่าสถิติในอดีต กับ มุมมองการลงทุนในอนาคตจากผู้แนะนำการลงทุนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

RIS

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตหา Alpha รับโอกาสการลงทุนในเวียดนาม

RIS ยังคงมีความผันผวนที่ต่ำเมื่อเทียบกับภาวะการลงทุนโดยรวมทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอแต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 3-3.50% ต่อปีเล็กน้อย ซึ่ง FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่าการจ่ายกระแสเงินสดจะกลับเข้าสู่ระดับปรกติอีกครั้ง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งไทยและสหรัฐฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ