เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

ตั้งแต่ต้นปี 2019 ตลาดการเงินทั่วโลกอยู่ในภาวะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้มีกระแสเงินทุนเข้าซื้อตราสารหนี้ จนมีบทวิเคราะห์จากหลายสำนักกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า มูลค่าค่อนข้างตึงตัว จนมาถึงเดือนกันยายน ตลาดหุ้นกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง หลังมุมมองการเจรจาการค้าดีขึ้นอีกครั้ง

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 1 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ทางการเงินในปี 2007 และปี 2019
Source: BGF Global Multi Asset Income presentation as of 6/12/2019

แม้ปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับโลกการเงินมาโดยตลอดมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เช่น การเจรจาประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน, Brexit หรือล่าสุดประเด็นการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกจากนั้นในปีหน้ายังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรออยู่อีก มากกว่านั้นจากรูปที่ 1 จะเห็นว่าการหาผลตอบแทนหรืออัตราการปันผล ณ ปัจจุบัน ก็ยากกว่าในอดีตเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ดังนั้นทั้งความผันผวนของตลาดการเงินและการสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนจะไม่ง่ายอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต

ขอนำนักลงทุนทุกท่านมาพบกับ…SCBWIN

กองทุน SCBWIN มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน BGF Global Multi Asset Income เพียงกองทุนเดียว หรือที่เรียกกันว่ากองทุนหลัก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนกระจายในหลายสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนเหนือค่าเฉลี่ยโดยไม่สูญเสียการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

บริหารพอร์ตการลงทุนโดยทีมจาก BlackRock นำโดยคุณ Michael Fredericks ในตำแหน่ง Lead Portfolio Manager เมื่อดูผลงานจากเวปไซต์ citywireselector.com พบว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของผู้จัดการกองทุนในประเภทเดียวกัน (Mixed Assets)

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 2 ทีมงานบริหารกองทุน BGF Global Multi Asset Income
Source: BGF Global Multi Asset Income presentation as of 6/12/2019

ผสมผสานการคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบ Top-Down และ Bottom-up ผ่านการวิเคราะห์ด้านมูลค่า ภาพรวมเศรษฐกิจ มุมมองของตลาด รวมไปถึงปัจจัยเฉพาะ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสร้างพอร์ตการลงทุนที่กระจายในหลายสินทรัพย์ ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่คอยวิเคราะห์และทบทวนทั้งด้านปัจจัย มูลค่า และมุมมองการลงทุน

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง?

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน BGF Global Multi Asset Income ระหว่างวันที่ 30/11/2011 ถึง 31/07/2019
Source: BGF Global Multi Asset Income presentation as of 6/12/2019

กองทุน BGF Global Multi Asset Income มีสัดส่วนการลงทุนใน Fixed Income ทั้งในและนอกสหรัฐฯ นอกจากนั้นยังลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เช่น Global REITs, Mortgage-Backed Securities (MBS) และแน่นอนว่าต้องมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่กระจายทั้งในสหรัฐฯ ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 4 สัดส่วนการลงทุนใน Covered call ในแต่ละอุตสาหกรรมระหว่างเดือน
Source: BGF Global Multi Asset Income presentation as of 6/12/2019

นอกจากนี้กองทุนยังใช้กลยุทธ์ Covered Call ที่เป็นการซื้อหุ้นพร้อมขายสิทธิ์ในการซื้อหุ้น โดยกลยุทธ์นี้มีไว้เพื่อสร้างผลตอบแทนในระดับที่มีเสถียรภาพให้กับกองทุน ซึ่งสะท้อนผ่านความผันผวนของผลตอบแทนกองทุนที่ค่อนข้างต่ำ

ส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน ปัจจุบันอยู่ที่ 97% ของสินทรัพย์ทั้งหมด (As of 4/12/2019)

หมายเหตุ: คุณสามารถลงทุนใน SCBWINA / SCBWINR ได้ผ่านพอร์ต DIY (Do-It-Yourself) ซึ่งคุณสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้ เลือกกองทุนได้เองตามสไตล์ หรือ ออกแบบพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง ซื้อกองทุน SCBWINA / SCBWINR คลิกเลย https://www.finnomena.com/nter-dashboard/

ความโดดเด่นของกองทุน

เมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านความผันผวนที่ต่ำ พร้อมสร้างผลตอบแทนออกมาในรูปแบบการปันผล ย่อมมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการรักษาความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม หรือนักลงทุนต้องการให้พอร์ตการลงทุนสามารถจ่ายกระแสเงินสดออกมา พร้อมไปกับเงินลงทุนตั้งต้นที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 5 สถิติผลตอบแทนของกองทุน BGF Global Multi Asset Income
Source: SCBWIN presentation as of 6/12/2019

ความน่าสนใจของกองทุนไม่ใช่ผลตอบแทนที่พุ่งอย่างรวดเร็ว แต่อยู่ที่ความผันผวนของผลตอบแทนที่ต่ำซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน โดยผลตอบแทนรายเดือนกระจายตัวในช่วง -3% ถึง +3% แต่เคลื่อนไหวในช่วง 0-2% มากที่สุด

แล้วที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

จากข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของกองทุนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ขณะที่ความผันผวนต่ำนำไปสู่ค่า sharpe ratio ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม อีกทั้งในช่วงที่ตลาดผันผวน กองทุนก็ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นและกองทุนอื่นที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเดียวกัน

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 6 ผลตอบแทนและค่าความผันผวน (SD) ของกองทุน SCBWINR
Source : finnomena.com as of 4/12/2019

กองทุนสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี (As of 4/12/2019) อยู่ที่ 7.31% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ 6.03% ส่วนความผันผวน (SD) เคลื่อนไหวในกรอบ 5.12% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ 8.25%

ในขณะที่ตลาดการเงินซบเซาหรือปรับตัวลง กองทุน SCBWIN มีค่า Maximum Drawdown ที่ -2.70% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มที่ -4.24%

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

รูปที่ 7 ผลตอบแทนและค่า Sharpe ratio ของกองทุน SCBWINR
Source : finnomena.com as of 4/12/2019

ท้ายที่สุดนำผลตอบแทนมาปรับด้วยความเสี่ยงได้มาเป็น Sharpe Ratio โดยกองทุนมีอัตราส่วนนี้ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 1.14 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 0.88

จากข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่าเป็นกองทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมรักษาเสถียรภาพของเงินลงทุนตั้งต้น

ค่าธรรมเนียมของกองทุน

กองทุน SCBWIN มีค่าธรรมเนียมการขายที่ 1.605% ขณะที่ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1.18% ต่อปีของ NAV สำหรับชนิดรับซื้ออัตโนมัติ (Auto Redemption) มีประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติทั้งหมด 27 ครั้ง นับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2017

การลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกันไป

เตรียมพอร์ตรับความผันผวนไปกับกองทุน SCBWIN

Donald Trump
Source: Tom Brenne | Reuters

แน่นอนว่าการลงทุนต้องมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยน การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้นไปได้บ้าง แต่ความเสี่ยงสูงสุดอาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดการเงินมีความกังวลอย่างมาก จนเกือบทุกสินทรัพย์การเงินปรับตัวลงเหมือนกันอย่างที่เคยเกิดขึ้นช่วงต้นปี 2018

สั้นๆ ได้ใจความไปกับกองทุน SCBWIN

กองทุน SCBWIN ที่เน้นลงทุนในกองทุน BGF Global Multi Asset Income ที่มีความโดดเด่นในการสร้างผลตอบแทนแต่มีความผันผวนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน มากกว่านั้นด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจและการเมืองโลก ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถเตรียมตัวได้ กลยุทธ์ลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับผลกระทบของความไม่แน่นอนซึ่งกำลังรอนักลงทุนในปีหน้า

กองทุน SCBWIN จึงเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม ส่วนนักลงทุนท่านใดที่ต้องการกระแสเงินสด กองทุน SCBWIN ก็มีชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemtion / SCBWINR) ให้เลือกลงทุนด้วยครับ

FINNOMENA Investment Team

ดูข้อมูล SCBWIN เพิ่มเติม และลงทุนในกองนี้ได้ที่
https://www.finnomena.com/fund/scbwina/
https://www.finnomena.com/fund/scbwinr/

หมายเหตุ: คุณสามารถลงทุนใน SCBWINA / SCBWINR ได้ผ่านพอร์ต DIY (Do-It-Yourself) ซึ่งคุณสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้ เลือกกองทุนได้เองตามสไตล์ หรือ ออกแบบพอร์ตลงทุนด้วยตัวเอง ซื้อกองทุน SCBWINA / SCBWINR คลิกเลย https://www.finnomena.com/nter-dashboard/

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

  1. “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
  2. “ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน”
  3. – “การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
    – “ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน”
  4. ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ