FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี S&P 500 หลังดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแน้วโน้มขาลงอย่างสวยงาม

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4,016.21 จุด คิดเป็นการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดช่วงเดือนตุลาคม 2022 กว่า 14% ผ่านเส้นแนวโน้มขาลง , เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ma 200 days) และทดสอบ Fibonacci Retracement ที่ 38.2% บนความคาดหวังว่ามีโอกาสสูงถึง 97% ที่ FOMC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุมครั้งแรกของปี 2023 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ 

ก่อนที่จะทรงตัวในคืนวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ส่งสัญญาณการพักตัวระยะสั้น โดยที่ไม่หลุดต่ำกว่าแนวที่ทะลุขึ้นมาก่อนหน้า สะท้อนโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นยังแข็งแกร่ง

อีกทั้งการเปิดประเทศของจีนก็เป็นอีกปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกว้าง โดยโอกาสการเกิดเศรษฐกิจถดถอย(recession probability) ของสหรัฐฯ ลดลงมาเล็กน้อยหลังจีนเปิดประเทศในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ในระยะสั้นตลาดเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยบวกที่เกิดขึ้น

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี S&P 500 หลังดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแน้วโน้มขาลงอย่างสวยงาม

รูปที่ 1 กราฟดัชนี S&P 500 TF Day Source: Tradingview as of 25/01/23

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุนดังนี้

  •  SCBS&P500A ซึ่งลงทุนใน iShares Core S&P 500 ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรบนกองทุนที่เคลื่อนไหวใกล้เคียงดัชนี S&P500
  • AFMOAT-HA ซึ่งลงทุนใน VanEck Morningstar Wide Moat ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรบนกองทุนที่คาดหวังผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากการลงทุนในหุ้นที่มีปราการสูงในสหรัฐฯ
  • MEGA 10-A ซึ่งลงทุนใน หุ้นสหรัฐฯ ที่ทรงอิทธิพลที่สุดจาก Branding ที่ดี และเป็นผู้นำของตลาด พร้อมด้วยนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรบนกองทุนที่คาดหวังผลตอบแทนส่วนเพิ่ม จากการลงทุนในหุ้นทีมีอิทธิพลสูงพร้อมด้วยการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 4,130 จุด (+2.69%) จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 24/01/2023 ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้ว ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงต่ำกว่า 4,130 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,130 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก
  2. แนะนำ Take Profit เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นถึง 4,310 จุด (Upside 7.35%) ซึ่งเท่ากับระดับ Fibonacci 61.80% ของแนวโน้มขาลงปัจจุบัน
  3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 3,970 จุด (Downside 1.26%) ซึ่งเป็นระดับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ทั้งนี้ FINNOMENA Investment Team ยังคงติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และเรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอยในรูปแบบ mild recession ตามมุมมองการลงทุนประจำปี 2023 นักลงทุนที่ต้องการเข้าลงทุนในลักษณะการลงทุนระยะยาวและพอร์ตโมเดลจะเป็นการลงทุนคนละลักษณะกับการลงทุนในคำแนะนำครั้งนี้

SCBS&P500A

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี S&P 500 หลังดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแน้วโน้มขาลงอย่างสวยงาม

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน SCBS&P500A (กองทุนหลัก) | Source: iShare by Blackrock as of 25/01/23

กองทุนเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเป็น ETF ที่บริหารแบบ Passive ให้เคลื่อนไหวตามดัชนีเปรียบเทียบอย่าง S&P500 พร้อมด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มทั้งหมด เหมาะแก่การเข้าลงทุนจากการเคลื่อนไหวตามดัชนีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ 

AFMOAT-HA

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี S&P 500 หลังดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแน้วโน้มขาลงอย่างสวยงาม

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน AFMOAT-HA (กองทุนหลัก) | Source: VanEck as of 25/01/23

กองทุนเป็นกองทุนระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม พร้อมด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มทั้งหมด 

กองทุนหลักบริหารโดยมุ่งเน้นเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบ (Active) โดยเน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีปราการสูง ยากแก่การมีคู่แข่งรายใหม่ กระจายตัวในหลากหลายธุรกิจ และขนาดธุรกิจ เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนเพิ่มเติมจากคำแนะนำการลงทุนนี้

MEGA10-A

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี S&P 500 หลังดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุเส้นแน้วโน้มขาลงอย่างสวยงาม

รูปที่ 4 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน MEGA10-A (กองทุนหลัก) | Source: Talis AM as of 25/01/23

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดจาก Branding ที่ดี และเป็นผู้นำของตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยให้มีการเติบโตของรายได้ และกำไรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับโอกาสการเติบโตในระยะยาว อย่างมั่นคงโดยคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก

กองทุน MEGA10-A ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่า Downside ของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในระดับที่จำกัด เมื่อพิจารณาจาก โอกาสการแข็งค่าขึ้นของสกุลอื่นๆ ในตะกร้า Dollar Index ที่อยู่ในระดับต่ำ ค่าเงินยูโรและเยน มีโอกาสอ่อนค่าลงหลังจากนักลงทุนให้ความคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและตอบรับมาตรการทางการเงินที่ยังคงเดิมในช่วงที่ผ่านมา

รวมไปถึงท่าทีของกนง. ที่ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด พร้อมทั้งระบุว่ายังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้มีโอกาสต่ำที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรุนแรง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว หนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับ บาทนั้นจะไม่เข้าใกล้กันอย่างรวดเร็ว และลดโอกาสการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในอนาคตลง

—————————————————————————————————————————

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ