Tactical Call STAR50

หลังจากที่ FINNOMENA Investment Team ได้แนะนำลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นบน KSTR ETF ผ่านกองทุน TMB-ES-STARTECH โดยมีเป้าหมายหลักคือการเก็งกำไรบนดัชนี SSE STAR Market 50 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็กที่ระดมทุนใน STAR Market ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี, Biotechnology, พลังงานทางเลือก และกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรมด้าน Big Data, Cloud, AI และ อุตสาหกรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากนโยบายของภาครัฐ โดยคำแนะนำดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา มีเป้าหมายการเก็งกำไรในลักษณะ Tactical Call เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น

Tactical Call STAR50

รูปที่ 1 : SSE Star Market 50 Index TF Day Source | Investing as of 09/05/23

อย่างไรก็ตาม แรงกดดัน อาทิ Sentiment ของนักลงทุนทั่วโลก และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้ในระยะสั้น KSTR ETF มีผลการดำเนินงาน มีความผิดเพี้ยนไปจากดัชนี SSE STAR Market 50 index ในลักษณะของการ Underperform กว่า

FINNOMENA Investment Team จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจุดของกลยุทธ์ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อ้างอิงจาก KSTR ETF เป็น SSE STAR Market 50 Index 

2. คงแนะนำ “ซื้อ” ตามคำแนะนำ Tactical Call ข้างต้น เพื่อให้การลงทุนระยะสั้นแบบ Tactical Call สะท้อนมุมมองการลงทุนมากที่สุดดังนี้

3. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับราคา SSE STAR Market 50 Index ไม่เกิน 1,155 จุด (10.25% ากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 09/05/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

4. และเมื่อดัชนี SSE STAR Market 50 Index ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,155 จุด ถึงแม้  SSE STAR Market 50 Index  จะกลับลงมาต่ำกว่า 1,155 จุด อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

5. แนะนำ Take Profit 2 ระดับ

โดยมีเป้าหมายแรกที่แนะนำขายทำกำไรบางส่วน เมื่อ SSE STAR Market 50 Index ปรับตัวขึ้นถึง 1,245 จุด  (Upside 18.50% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 09/05/2023)  ซึ่งตรงกับแนวต้าน Fibonacci Retracement 50.0% ของรอบขาลงและใกล้เคียงกับแนวรับสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2021

และขายทำกำไรทั้งหมด เมื่อ SSE STAR Market 50 Index ปรับตัวขึ้นถึง 1,330 จุด  (Upside 27.0% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 09/05/2023) ซึ่งตรงกับแนวต้าน Fibonacci Retracement 61.8% ของรอบขาลงและใกล้เคียงกับแนวรับสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2021

6. และแนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ SSE STAR Market 50 Index ต่ำกว่า 980 จุด (Downside -6.4% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 09/05/2023) ซึ่งเป็น Trendline ของรอบขาขึ้นปัจจุบัน ใกล้เคียงกับระดับเส้น MA200 วัน ซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่มีนัยยะต่อแนวโน้ม

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง

2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

TMB-ES-STARTECH

Tactical Call STAR50

รูปที่ 2 : สัดส่วนการลงทุนในกองทุน KraneShares Sse Star Market 50 Index Etf | Source: kraneshares as of 09/05/23

กองทุนนี้เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนหลักจะลงทุน บริษัทชั้นนำ 50 บริษัท ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด พร้อมด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ