นับตั้งแต่ย่างเข้าปี 2018 เป็นต้นมา สินทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วโลกกลับมามีความผันผวนมากขึ้นจากหลายปัจจัยอย่างที่ทางฟินโนมีนาได้ทำการอัพเดทสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ความผันผวนที่กลับมาครั้งนี้ แน่นอนว่า กระทบกับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนทุกท่าน รวมถึงพอร์ตการลงทุนภายใต้คำแนะนำของทางฟินโนมีนาด้วยเช่นกัน

ทีม Co-Investment Committee ของ INFINITI และ FINNOMENA ได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่พร้อมจะฝ่าวิกฤตและความผันผวนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ไปให้ได้ เพื่อเป้าหมายที่จะให้เงินลงทุนงอกเงย และเติบโตได้ในระยะยาว

นับตั้งแต่เข้าสู่ปี 2018 ที่ผ่านมา ทีม Co-Investment Committee ได้มีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นลง สำหรับ FINNOMENA PORT GAR, GIF และ TOP 5 และได้มีการเพิ่ม Alternative Investment Fund เข้าไปในพอร์ต FINNOMENA PORT GAR และ TOP 5 เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความทนทานต่อความเสี่ยงในช่วงเวลาเช่นนี้

จากสถิติย้อนหลังไปถึงปี 1980 เราพบว่า ดัชนี S&P 500 สามารถปรับฐานระหว่างปีปฎิทินได้เฉลี่ย -13.8% ในช่วง 37 ปีที่ผ่านมา โดยแม้แต่ปีตลาดให้ผลตอบแทนบวกมากกว่า +20% ในปีนั้น ดัชนี S&P 500 ก็สามารถปรับฐานระหว่างปีได้ถึง -8% ทีเดียว หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่า ความผันผวนที่เกิดขึ้นในปีนี้ คือ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว และเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านจะต้องผ่านไปได้ด้วยตัวเอง

ที่มา : https://am.jpmorgan.com

แล้วเราจะผ่านความผันผวนนี้ไปได้อย่างไร?

คำตอบคือ ด้วยการกลับมาจัดพอร์ตการลงทุนให้สมดุลมากขึ้น ลดความเสี่ยงลงให้เหมาะสม เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตลดลง และเฝ้าประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักลงทุนหลายท่าน อาจเลือกวิธีมองแบบ “Long term Investor” หรือ เน้นลงทุนโดยมองภาพระยะยาว ด้วยความเชื่อมั่นว่า เมื่อวิกฤตผ่านไป ภาวะการลงทุนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การจัดพอร์ตที่ดี จะช่วยให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้ ดังเช่นที่สามารถผ่านมาได้ทุกครั้งในอดีต ซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ดี แต่นักลงทุนก็ต้องใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นเครื่องมือหลัก

ที่มา : https://www.blackrock.com

ปัจจัยเสี่ยงที่เราเฝ้าติดตาม และประเมินสถานการณ์ ณ ตอนนี้

สำหรับประเด็นความผันผวนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 ที่ผ่าน ทาง FINNOMENA เข้าใจและรับทราบความกังวลในใจของนักลงทุนมาโดยตลอด และมีความพยายามสื่อสารมากขึ้นแก่นักลงทุนให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ มุมมองต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นประกอบขึ้นมาด้วยหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหลักก็คือ ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับนานาประเทศ ซึ่งเราประเมินสถานการณ์ว่า ปธน.ทรัมป์ ใช้นโยบายเชิงรุกและมีท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นนี้ น่าจะเพื่อทดสอบจุดยืนและขีดจำกัดในการใช้อำนาจของประเทศคู่ค้า และเชื่อว่า ปธน.ทรัมป์ พร้อมจะเปลี่ยนท่าที และกลับนโยบายทันที หากสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไป ด้วยมุมมองเช่นนี้ จึงทำให้เรามองว่า ผลกระทบของสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจจริงจะอยู่ในวงจำกัด และจะทำให้ตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญกว่า อีกหนึ่งปัจจัยก็คือ การที่สภาพคล่องของโลกกำลังทยอยลดลงจากการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และการลดขนาดวงเงินโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ถือเป็นการเพิ่มแรงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และยุโรปค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะมีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้

ที่มา : https://seekingalpha.com/article/4183366-systemic-monetary-liquidity-top-look-know-came-going-top-july-august-2018

กลับมามองที่ด้านผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก เราพบว่า ยังคงปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วิกฤตปี 2008 ทำให้เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงนี้ แต่ก็มีมุมมองที่ต้องระมัดระวังก็คือ PALISADE Research ได้วิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเลขการส่งออกของเกาหลีใต้ ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ต่อกำไรบริษัทจดทะเบียนของโลก และตัวเลขส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนมิ.ย. ประกาศออกมาติดลบ -0.1% YoY จึงทำให้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ภาคการส่งออกของเกาหลีใต้จะหดตัวต่อเนื่องยาวนานหรือเป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น

FINNOMENA Investment Team ขอให้นักลงทุนทุกท่านกลับมามองย้อนไปที่เป้าหมายการลงทุนระยะยาวของตัวเรา พร้อมๆกับทำความเข้าใจกับสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอระหว่างทางข้างหน้าเรื่อยๆ และหลีกเลี่ยงได้ยากจนกว่าจะถึงเป้าหมายการลงทุน

และสุดท้ายนี้ ขอให้นักลงทุนทุกท่านทราบว่าเราจะพยายามทำงานอย่างหนักมากขึ้น เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างเต็มความสามารถครับ

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต| ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ