FINNOMENA Weekly Market Insight 13-17 พ.ค. 2562

ตอน “เผยตัวเลขการค้าสหรัฐ และจีน ขณะที่สงครามการค้ายังป่วนตลาดต่อเนื่อง”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ได้ทุกสัปดาห์ที่ LINE ID : @FINNOMENAPORT

FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ