FINNOMENA Weekly Market Insight 21 – 25 ต.ค.2562

ตอน “GDP จีนต่ำกว่าคาด ขณะผลประกอบการแบงค์สหรัฐฯ ออกมาสวนทางเศรษฐกิจโลก!!”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ