FINNOMENA Weekly Market Insight 30 ก.ย. – 4 ต.ค.2562

ตอน “Impeachment กระบวนการถอดถอนทรัมป์กลับมาอีกครั้ง พร้อมสถานะการณ์ Trade War ที่ยังคงสับสน”

ติดตามบทความ FINNOMENA Weekly Market Insight

ทุกสัปดาห์ได้ที่ LINE ID : @FINNOMENA

หรือ FINNOMENA YOUTUBE : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZeb_wAvs-eAO-7uCAPL3qdafeXYhu7f

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ